Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Autorizacija – skirtukai Autorizacija – skirtukai Paraiškos dėl autorizacijos
Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą Paraiškos autorizacijai gauti
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Paraiškos galutinis parengimas
6. Pateikti paraišką
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Baigti pildyti paraišką
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Paraiškos rengimas
4. Pranešti ECHA ir prašyti surengti informacijos sesiją prieš pateikiant paraišką
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Paraiškos rengimo strategija
3. Pradėti rengti paraišką
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Ar jums reikalinga autorizacija?
2. Parengti paraiškos strategiją
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Paraiškos pateikimas
Atlikti mokėjimą pagal sąskaitą faktūrą iki joje nurodytos datos
Similar Results Similar Results
08/02/19
Visiems sprendimams dėl autorizacijos taikomas peržiūros terminas. Per šį terminą autorizacijos liudijimo turėtojas turi toliau ieškoti tinkamos alternatyvios medžiagos arba...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pagalba. Paraiškos autorizacijai gauti pateikimas. Dalyvavimas Pagalba. Paraiškos autorizacijai gauti pateikimas. Dalyvavimas Dalyvavimas rengiant nuomonę
Viešos konsultacijos prasideda tuomet, kai ECHA savo svetainėje paskelbia išsamią informaciją apie naudojimo būdus, dėl kurių teikiama paraiška, ir pakviečia suinteresuotąsias...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pagalba. Autorizacijos prašymas. Reikalavimų vykdymas Pagalba. Autorizacijos prašymas. Reikalavimų vykdymas Jums tenkančių prievolių vykdymas
Europos Komisija per tris mėnesius nuo ECHA nuomonių gavimo parengia sprendimo dėl autorizacijos projektą. Parengus sprendimo projektą, reikia ne mažiau kaip trijų mėnesių...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pateikite peržiūros ataskaitą Pateikite peržiūros ataskaitą Kaip pateikti autorizacijos paraišką
9. Jei cheminę medžiagą vis dar turite naudoti, pateikite peržiūros ataskaitą Jeigu po peržiūros termino turite toliau naudoti cheminę medžiagą, turite pateikti peržiūros...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Žemėlapiai ir diagramos Pranešimų registras
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annankatu 18, p.o. box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | echa.europa.eu Autorizacijos pagal REACH paraiškos ECHA-17-B-08-LT Autorizacija yra vienas iš REACH procesų,...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC) palaipsniui pakeistų mažiau pavojingos cheminės medžiagos arba...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Paraiškos autorizacijai gauti Paraiškos autorizacijai gauti Trumpai apie autorizacijos paraiškas
Gamintojai, importuotojai, vieninteliai atstovai arba tolesni naudotojai gali teikti paraišką autorizacijai gauti, kad jiems būtų leista naudoti rinkoje arba pateikti rinkai...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH paaiškinimas
REACH yra Europos Sąjungos reglamentas, priimtas siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, ir tuo pačiu gerinti ES...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Etapai Etapai Etapai
Toliau paaiškinami pagrindiniai paraiškos autorizacijai gauti teikimo ir sprendimo priėmimo procedūros etapai, taikomi svarstant, ar REACH reglamento XIV priede pateiktame...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Užduoti ECHA klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti Užduoti ECHA klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti Užduoti ECHA klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti
Ar esate mažoji ar vidutinė įmonė (MVĮ) ir ketinate prašyti išduoti autorizacijos liudijimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos naudojimo? Ar dar turite...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Dalyviai Dalyviai Dalyviai
Teikiant paraiškas autorizacijai gauti pagrindiniai šio proceso dalyviai yra: 1. Pareiškėjas Pareiškėjas gali būti (XIV priede išvardytų) autorizuotinų cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnerių paslaugos pareiškėjams
Pareikšti susidomėjimą Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display