Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Autorizacija - kartice Autorizacija - kartice Zahtjevi za autorizaciju
Identifikacija posebno zabrinjavajućih tvari Preporuka za uvrštavanje-na- popis-tvari-koje-podliježu-autorizaciji Zahtjevi za autorizaciju
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dovršavanje zahtjeva
6. Podnošenje zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Dovršavanje zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Početak pripremanja vašeg zahtjeva
4. Obavještavanje ECHA-e i zahtjev za informativnu sjednicu prije podnošenja
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Razvoj strategije podnošenja zahtjeva
3. Početak pripreme vašeg zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Utječe li autorizacija na vas
2. Razvoj strategije podnošenja zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Podnošenje zahtjeva
Plaćanje računa do datuma navedenog na računu
Similar Results Similar Results
08/02/19
Sve odluke o autorizaciji imaju vremenski ograničeno razdoblje preispitivanja. Tijekom tog razdoblja nositelji odobrenja moraju nastaviti tražiti prikladnu alternativnu tvar ili...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – sudjelovanje Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – sudjelovanje Aktivnosti u fazi donošenja mišljenja
Javno savjetovanje počinje kada ECHA objavi na svojim internetskim stranicama opsežne informacije o uporabama koje se primjenjuju i poziva zainteresirane strane da dostave...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – udovoljavanje uvjetima Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – udovoljavanje uvjetima Izvršenje vlastitih obveza
Europska komisija priprema nacrt odluke o autorizaciji u roku od tri mjeseca od primitka mišljenja ECHA-e. U skladu s nacrtom odluke, potrebno je najmanje tri mjeseca za...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podnošenje izvješća o preispitivanju Podnošenje izvješća o preispitivanju Kako podnijeti zahtjev za autorizaciju
9. Podnesite izvješće o preispitivanju ako još trebate upotrebljavati tvar Ako i dalje morate upotrebljavati tvar nakon razdoblja preispitivanja, trebate dostaviti izvješće o...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Karte i grafikoni Registar obavijesti
Similar Results Similar Results
16/08/18
Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije (2,373.0k)
SMJERNICE ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE AUTORIZACIJE ECHA-2013-0148-00-00-ENHR.doc 1 verzija 1. siječanj 2011. Smjernice za pripremu socioekonomske...
Similar Results Similar Results
05/03/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Zahtjevi za autorizaciju prema Uredbi REACH ECHA-17-B-08-HR Autorizacija je jedan od postupaka ...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Proizvođači, uvoznici, jedinstveni zastupnici ili daljnji korisnici mogu podnijeti zahtjev za autorizaciju za uporabu ili stavljanje na tržište tvari koja se nalazi na popisu...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Što je REACH
REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Koraci Koraci Koraci
Postupci podnošenja zahtjeva za autorizaciju i donošenja odluke o davanju autorizacije za stavljanje na tržište ili uporabu tvari koja se nalazi na Popisu tvari koje podliježu...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Pitajte ECHA-u o zahtjevima za autorizaciju
Je li Vaše poduzeće malo ili srednje (MSP) i planirate li se prijaviti za autorizaciju tvari visokog rizika? Imate li još pitanja o postupku? Zašto ne pitati ECHA-u? Bit ćemo...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Subjekti Subjekti Akteri
Glavni subjekti u postupku podnošenja zahtjeva za autorizaciju su: 1. Podnositelj zahtjeva Podnositelj zahtjeva može biti proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik tvari koja...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnerski servis za podnositelje zahtjeva
Izrazite svoje zanimanje Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 21 results.

Categories Display