Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Podnošenje izvješća o preispitivanju Podnošenje izvješća o preispitivanju Kako podnijeti zahtjev za autorizaciju
9. Podnesite izvješće o preispitivanju ako još trebate upotrebljavati tvar Ako i dalje morate upotrebljavati tvar nakon razdoblja preispitivanja, trebate dostaviti izvješće o...
Similar Results Similar Results
01/03/21
Započnite s pripremom zahtjeva – sl. 8 Započnite s pripremom zahtjeva – sl. 8 Početak pripremanja vašeg zahtjeva
CSR, AoA, SP i SEA
Similar Results Similar Results
26/02/21
Razumijevanje Uredbe REACH Razumijevanje Uredbe REACH Što je REACH
Uredba REACH Europske unije donesena je radi bolje zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji mogu predstavljati kemikalije, uz istodobno jačanje konkurentnosti kemijske...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – sudjelovanje Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – sudjelovanje Aktivnosti u fazi donošenja mišljenja
Savjetovanje počinje kada ECHA na svojim internetskim stranicama objavi opsežne informacije o uporabama za koje se podnosi zahtjev i poziva zainteresirane strane da dostave...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i...
Similar Results Similar Results
31/03/20
AFA – usvojena mišljenja AFA – usvojena mišljenja Zahtjevi za autorizaciju
Prethodna savjetovanja i mišljenja Na ovoj se stranici nalaze zahtjevi i očitovanja zaprimljeni tijekom savjetovanja te odgovori podnositelja zahtjeva. Više
Similar Results Similar Results
31/03/20
Podnošenje zahtjeva za autorizaciju – platite račun do datuma navedenog na računu Podnošenje zahtjeva za autorizaciju – platite račun do datuma navedenog na računu Podnošenje zahtjeva
6. korak Platite račun do datuma navedenog na računu.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Zahtjevi za autorizaciju – obavještavanje i zahtjev za informativnu sjednicu prije podnošenja Zahtjevi za autorizaciju – obavještavanje i zahtjev za informativnu sjednicu prije podnošenja Obavještavanje ECHA-e i zahtjev za informativnom sjednicom prije podnošenja
ECHA-u o tome obavijestite najkasnije osam mjeseci prije planiranog podnošenja zahtjeva za autorizaciju. Pri slanju obavijesti morate navesti tvar i dostaviti općeniti opis...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dovršavanje zahtjeva
6. Podnošenje zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Razvoj strategije podnošenja zahtjeva
3. Početak pripreme vašeg zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Utječe li autorizacija na vas
2. Razvoj strategije podnošenja zahtjeva
Similar Results Similar Results
05/03/19
Sve odluke o autorizaciji imaju vremenski ograničeno razdoblje preispitivanja. Tijekom tog razdoblja nositelji odobrenja moraju nastaviti tražiti prikladnu alternativnu tvar ili...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – udovoljavanje uvjetima Podrška – podnošenje zahtjeva za autorizaciju – udovoljavanje uvjetima Izvršenje vlastitih obveza
Europska komisija priprema nacrt odluke o autorizaciji u roku od tri mjeseca od primitka mišljenja ECHA-e. U skladu s nacrtom odluke, potrebno je najmanje tri mjeseca za...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Karte i grafikoni Registar obavijesti
Similar Results Similar Results
16/08/18
Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije Smjernice za pripremu socioekonomske analize kao dijela zahtjeva za davanje autorizacije (2,373.0k)
SMJERNICE ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE AUTORIZACIJE ECHA-2013-0148-00-00-ENHR.doc 1 verzija 1. siječanj 2011. Smjernice za pripremu socioekonomske...
Similar Results Similar Results
05/03/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Zahtjevi za autorizaciju prema Uredbi REACH ECHA-17-B-08-HR Autorizacija je jedan od postupaka ...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Pitajte ECHA-u o zahtjevima za autorizaciju
Je li Vaše poduzeće malo ili srednje (MSP) i planirate li se prijaviti za autorizaciju tvari visokog rizika? Imate li još pitanja o postupku? Zašto ne pitati ECHA-u? Bit ćemo...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnerski servis za podnositelje zahtjeva
Izrazite svoje zanimanje Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 18 results.

Categories Display