Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Lupa – välilehdet Lupa – välilehdet Lupahakemukset
Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrittäminen Suositus sisällyttämiseksi luvanvaraisten aineiden luetteloon Lupahakemukset
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Tee hakemuksesi valmiiksi
6. Toimita hakemuksesi
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Tee hakemuksesi valmiiksi
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Aloita hakemuksesi laatiminen
4. Ilmoita ECHAlle ja pyydä hakemista edeltävää tiedonsaantitilaisuutta
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Kehitä hakemusstrategia
3. Aloita hakemuksesi laatiminen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Koskeeko lupamenettely sinua?
2. Laadi hakemusstrategia
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Toimita hakemuksesi
Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
Similar Results Similar Results
08/02/19
Kaikkia lupapäätöksiä koskee uudelleentarkastelujakso, jonka pituus on määritetty. Tänä aikana luvan haltijoiden on jatkettava sellaisen soveltuvan vaihtoehtoisen aineen tai...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Tuki – luvan hakeminen – osallistuminen Tuki – luvan hakeminen – osallistuminen Ole mukana lausunnon kehittämisessä
Julkinen kuuleminen alkaa, kun kemikaalivirasto julkaisee haettuja käyttöjä koskevat yleiset tiedot verkkosivustollaan ja pyytää kiinnostuneita osapuolia toimittamaan tietoa...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Tuki – luvan hakeminen – vaatimusten täyttäminen Tuki – luvan hakeminen – vaatimusten täyttäminen Täytä velvoitteesi
Euroopan komissio laatii lupapäätösluonnoksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se saa lausunnot kemikaalivirastolta. Lupapäätösluonnoksen jälkeen tarvitaan vähintään kolme...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Arviointiraportin toimittaminen Arviointiraportin toimittaminen Miten lupaa haetaan
9. Toimita tarkastusraportti, jos aineen käytölle on edelleen tarvetta Jos aineen käytölle on edelleen tarvetta udelleentarkastelujakson jälkeen, toimita tarkastusraportti...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kartat ja kaaviot Ilmoitusrekisteri
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, PL 400, fi-00121 helsinki, suomi | echa.europa.eu REACH-asetuksen perusteella myönnettäviä lupia koskevat hakemukset ECHA-17-B-08-FI Lupamenettely on yksi...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos teknisesti ja...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Valmistajat, maahantuojat, ainoat edustajat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa luvanvaraisten aineiden luetteloon (REACH-asetuksen liite XIV) kuuluvien aineiden käyttöä tai...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Vaiheet Vaiheet Vaiheet
Luvan hakemiseen ja sen jälkeiseen päätöksentekoprosessiin, joka koskee luvan myöntämistä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luettelossa (eli liitteessä XIV) olevan aineen...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista
Onko sinulla pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys) ja aiot hakea lupaa erityistä huolta aiheuttavan aineen käytölle? Onko sinulla vielä kysymyksiä prosessista? Kysy...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Toimijat Toimijat Toimijat
Luvanhakemismenettelyn tärkeimmät toimijat ovat seuraavat: 1. Hakija Hakija voi olla sellaisen aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä, jota varten vaaditaan lupa...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Kumppanipalvelut hakijoita varten
Oletko kiinnostunut? Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display