Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Aloita hakemuksen laatiminen – kuva 8 Aloita hakemuksen laatiminen – kuva 8 Aloita hakemuksesi laatiminen
CSR, AoA, SP ja SEA
Similar Results Similar Results
26/02/21
REACH-asetus tutuksi REACH-asetus tutuksi REACH-asetus tutuksi
REACH-asetus on Euroopan unionin säädös. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä ja tehostaa EU:n...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Tuki – luvan hakeminen – osallistuminen Tuki – luvan hakeminen – osallistuminen Ole mukana lausunnon kehittämisessä
Kuuleminen alkaa, kun kemikaalivirasto julkaisee haettuja käyttöjä koskevat yleiset tiedot verkkosivustollaan ja pyytää sidosryhmiä toimittamaan tietoa mahdollisista...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Luvan hakeminen, vaihe 7 Luvan hakeminen, vaihe 7 Miten lupaa haetaan
7. Seuraa lausunnon etenemistä Seuraa hakemuksen käsittelyvaiheita aina kuulemisesta komiteoiden lausuntojen laatimiseen saakka.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Lupahakemus – annetut lausunnot Lupahakemus – annetut lausunnot Lupahakemukset
Aiemmat kuulemiset ja lausunnot Sivu sisältää hakemukset, kuulemisen aikana saadut huomautukset ja hakijan vastaukset. Lisätietoja
Similar Results Similar Results
31/03/20
Lupahakemuksen toimittaminen – Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä Lupahakemuksen toimittaminen – Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä Toimita hakemuksesi
Vaihe 6. Maksa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Luvan hakeminen – ilmoitus ja hakemista edeltävä tiedonsaantitilaisuus Luvan hakeminen – ilmoitus ja hakemista edeltävä tiedonsaantitilaisuus Ilmoita ECHAlle ja pyydä hakemista edeltävää tiedonsaantitilaisuutta
Ilmoita kemikaalivirastolle viimeistään kahdeksan kuukautta ennen kuin aiot toimittaa lupahakemuksen. Ilmoita ilmoituksessa aine ja anna yleiskuvaus käytöistä, joille aiot hakea...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Tee hakemuksesi valmiiksi
6. Toimita hakemuksesi
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Kehitä hakemusstrategia
3. Aloita hakemuksesi laatiminen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Koskeeko lupamenettely sinua?
2. Laadi hakemusstrategia
Similar Results Similar Results
05/03/19
Kaikkia lupapäätöksiä koskee uudelleentarkastelujakso, jonka pituus on määritetty. Tänä aikana luvan haltijoiden on jatkettava sellaisen soveltuvan vaihtoehtoisen aineen tai...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Tuki – luvan hakeminen – vaatimusten täyttäminen Tuki – luvan hakeminen – vaatimusten täyttäminen Täytä velvoitteesi
Euroopan komissio laatii lupapäätösluonnoksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se saa lausunnot kemikaalivirastolta. Lupapäätösluonnoksen jälkeen tarvitaan vähintään kolme...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kartat ja kaaviot Ilmoitusrekisteri
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, PL 400, fi-00121 helsinki, suomi | echa.europa.eu REACH-asetuksen perusteella myönnettäviä lupia koskevat hakemukset ECHA-17-B-08-FI Lupamenettely on yksi...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista Kysy kemikaalivirastolta lupahakemuksista
Onko sinulla pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys) ja aiot hakea lupaa erityistä huolta aiheuttavan aineen käytölle? Onko sinulla vielä kysymyksiä prosessista? Kysy...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Kumppanipalvelut hakijoita varten
Oletko kiinnostunut? Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 17 results.

Categories Display