Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Godkendelse – faner Godkendelse – faner Ansøgninger om godkendelse
Identifikation af særligt problematiske stoffer Henstilling om optagelse på godkendelseslisten Ansøgninger om godkendelse
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Færdiggør din ansøgning
6. Indgiv din ansøgning
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- notify-step Support- applying for authorisation- notify-step Underret ECHA, og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen
5. Færdiggør din ansøgning
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Forbered din ansøgning
4. Underret ECHA og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Læg en ansøgningsstrategi
3. Forbered din ansøgning
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Er du omfattet af kravet om godkendelse
2. Læg en ansøgningsstrategiy
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Indgiv din ansøgning
Betal fakturaen senest den dato, der står anført på fakturaen
Similar Results Similar Results
08/02/19
Alle afgørelser om godkendelse har en tidsbegrænset revurderingsperiode. I denne periode skal godkendelsesindehaverne fortsat være på udkig efter et egnet alternativt stof eller...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Støtte - ansøgning om godkendelse - følg med Støtte - ansøgning om godkendelse - følg med Engagér dig under udarbejdelsen af udtalelsen
Den offentlige høring begynder, når ECHA på sit websted offentliggør den generelle information om de anvendelser, der ansøges om, og opfordrer interesserede parter til at...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Støtte - ansøgning om godkendelse - opfyldelse Støtte - ansøgning om godkendelse - opfyldelse Opfyld dine forpligtelser
Kommissionen udarbejder et udkast til afgørelse om godkendelse senest tre måneder efter at have modtaget udtalelserne fra ECHA. Efter udkastet til afgørelse kræves der mindst...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Indgiv en revurderingsrapport Indgiv en revurderingsrapport Sådan ansøger du om godkendelse
9. Indgiv en revurderingsrapport, hvis du stadig har brug for at anvende stoffet, Hvis du har brug for fortsat at anvende stoffet efter udløbet af revurderingsperioden, skal du...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapper og grafer Fortegnelse over anmeldelser
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ansøgninger om godkendelse i henhold til REACH ECHA-17-B-08-DA Godkendelse er en af REACH-...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Ansøgninger om godkendelse Ansøgninger om godkendelse Ansøgninger om godkendelse kort fortalt
Producenter, importører og downstream-brugere kan ansøge om godkendelse af, at de markedsfører eller anvender et stof, der er på godkendelseslisten (bilag XIV til REACH)....
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH At forstå REACH
REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Trin Trin Trin
Følgende trin er en del af ansøgningen om godkendelse og den efterfølgende beslutningsproces vedrørende udstedelse af en godkendelse af markedsføring eller anvendelse af et stof...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Spørg ECHA om ansøgninger om godkendelse Spørg ECHA om ansøgninger om godkendelse Spørg ECHA om ansøgninger om godkendelse
Er du en lille eller mellemstor virksomhed (SME), og har du planer om at søge godkendelse af anvendelsen af et meget problematisk stof? Har du flere spørgsmål til processen?...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Aktører Aktører Aktører
De vigtigste aktører i godkendelsesproceduren er: 1. Ansøger Ansøgeren kan være en producent, importør eller downstream-bruger af et stof, der kræver godkendelse (som beskrevet...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnertjeneste for ansøgere
Tilkendegiv din interesse Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display