Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Začněte připravovat svou žádost – obr. 8 Začněte připravovat svou žádost – obr. 8 Začněte připravovat svou žádost
Zpráva o chemické bezpečnosti, analýza alternativ, plán náhrady a socioekonomická analýza
Similar Results Similar Results
26/02/21
Porozumění nařízení REACH Porozumění nařízení REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Podpora – žádost o povolení – zapojení se Podpora – žádost o povolení – zapojení se Zapojte se do přípravy stanoviska
Konzultace začíná v okamžiku, kdy agentura ECHA zveřejní podrobné informace o použitích, o něž se žádá, na svých internetových stránkách a vyzve zúčastněné strany k předložení...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy,...
Similar Results Similar Results
31/03/20
7. Zapojte se do přípravy stanovisek Sledujte zpracování své žádosti od veřejné konzultace po vypracování stanovisek výborů.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Žádosti o povolení – přijatá stanoviska Žádosti o povolení – přijatá stanoviska Žádosti o povolení
Předchozí konzultace a stanoviska Stránka obsahuje žádosti, připomínky obdržené během veřejných konzultací a odpovědi žadatelů. Více
Similar Results Similar Results
31/03/20
Podání žádosti o povolení – uhraďte fakturu do data uvedeného na faktuře Podání žádosti o povolení – uhraďte fakturu do data uvedeného na faktuře Podejte žádost
Krok 6. Uhraďte fakturu do data, které je na ní uvedeno.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Žádosti o povolení – oznámení a informační schůzky před podáním žádosti Žádosti o povolení – oznámení a informační schůzky před podáním žádosti Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti
Oznamte agentuře ECHA alespoň osm měsíců předem, že hodláte předložit žádost o povolení. Při zaslání oznámení byste měli uvést danou látku a uvést obecný popis použití, pro...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončete žádost
6. Podejte žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Připravte strategii podání žádosti
3. Začněte připravovat svou žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Týká se vás povolování?
2. Připravte strategii podání žádosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
U všech rozhodnutí o povolení je přezkum časově omezen. Během období vymezeného pro přezkum musí držitelé povolení i nadále hledat vhodnou alternativní látku nebo technologii,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Splňte své povinnosti
Evropská komise vypracuje návrh rozhodnutí o povolení do tří měsíců od obdržení stanovisek od agentury ECHA. Po vypracování návrhu rozhodnutí je třeba nejméně tří měsíců, během...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy a grafy Rejstřík hlášení
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finsko | echa.europa.eu Žádosti o povolení podle nařízení REACH ECHA-17-B-08-CS Povolování je podle nařízení REACH jedním...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Zeptejte se agentury ECHA na žádosti o povolení
Jste malý nebo střední podnik (MSP) a hodláte požádat o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy? Máte k tomuto postupu ještě nějaké dotazy? Proč se nezeptat agentury...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerů pro žadatele
Vyjádřete svůj zájem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 17 results.

Categories Display