Search

Results for tag Applications for Authorisation
Most relevant Last modified
Карти и графики Регистър на нотификациите
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ | echa.europa.eu Заявления за разрешаване съгласно REACH ECHA-17-B-08-EN Издаването на разрешения е един от...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство Препоръка за включване в списъка на разрешенията Заявления за разрешаване
Similar Results Similar Results
22/01/18
Целта на процедурата за разрешаване е веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Производители, вносители, изключителни представители или потребители надолу по веригата могат да подават заявления за разрешаване за употреба или пускане на пазара на вещество...
Similar Results Similar Results
27/11/17
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Етапи Етапи Етапи
Процедурата по разрешаване и последващият процес по вземане на решение за предоставянето на разрешение за пускане на пазара или за употреба на вещество от Списъка за разрешаване...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване
Вие сте малко или средно предприятие (МСП) и планирате да подадете заявление за разрешаване на употребата на вещество, пораждащо сериозно безпокойство? Имате ли неразрешени...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Участници Участници Участници
Основните участници в процедурата по разрешаване са: 1. Кандидат Кандидатът може да бъде производител, вносител или потребител надолу по веригата на вещество, за което се...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Услуга за партньорство за заявители
Изразете намерение Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 10 results.

Categories Display