Search

Results for tag Testing proposal
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie
Agentúra ECHA a členské štáty hodnotia informácie predložené spoločnosťami s cieľom preskúmať kvalitu registračných dokumentácií a návrhov na testovanie. Účelom hodnotenia látky...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Preskúmanie návrhov na testovanie Preskúmanie návrhov na testovanie Preskúmanie návrhov na testovanie
Ak majú registrujúci v úmysle vykonať nové testovanie uvedené v prílohách IX a X k nariadeniu REACH, musia predložiť návrh na testovanie. Agentúra ECHA preskúmava (v súlade s...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH
Cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými účinkami chemických látok. Zámerom je dosiahnutie...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Hodnotenie podľa nariadenia REACH – správa o pokroku za rok 2016 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich (282.5k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 (937.8k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Viac znalostí pre väčšiu bezpečnosť Aby sa Európa stala zdravšia, bezpečnejšia a prosperujúcejšia, chceme...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 (582.9k)
Viac znalostí, väčšia bezpečnosť Chceme vedieť viac o chemikáliách, ktoré používame, aby sa z Európy stalo zdravšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie prostredie. V...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť (1,233.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-02-SK Vo výročnej správe sa vysvetľujú hodnotiace činnosti agentúry ECHA...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 (1,020.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie (320.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ak sa vaša spoločnosť pripravuje na nadchádzajúci termín registrácie, môžete využiť analýzy a...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 (672.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH (101.4k)
ECHA-FS-12-05-SK Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Spoločnostiam, ktoré musia ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 (449.7k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH (501.3k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 UPOZORNENIE Táto správa obsahuje odporúčania potenciálnym...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 14 results.

Categories Display