Search

Results for tag Testing proposal
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Izvērtēšana Izvērtēšana Vērtēšana
ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti. Mērķis ir noskaidrot, vai...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Testēšanas priekšlikumu izskatīšana Testēšanas priekšlikumu izskatīšana Testēšanas priekšlikumu pārbaude
Reģistrētājiem jāiesniedz testēšanas priekšlikums, ja viņi plāno veikt jaunu testu, kas minēts REACH regulas IX un X pielikumā. ECHA pārbauda (saskaņā ar REACH regulas...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Testēšana ar dzīvniekiem saskaņā ar <i>REACH</i> regulu Testēšana ar dzīvniekiem saskaņā ar REACH regulu Testēšana ar dzīvniekiem saskaņā ar REACH
REACH regulas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni pret bīstamu ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēku veselību un vidi. Ar regulu tiek mēģināts panākt līdzsvaru, t. i.,...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Izvērtējums saskaņā ar REACH – 2016. gada progresa ziņojums Kopsavilkums un ieteikumi reģistrētājiem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem (287.7k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem 2 Novērtējums...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums (931.5k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums (593.5k)
Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk par ķimikālijām, ko lietojam. Šeit izklāstīts, kā...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību (1,236.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Somija | echa.europa.eu FAKTI UN SKAITĻI ECHA-14-A-02-LV Gada ziņojumā ir sniegti skaidrojumi par ECHA novērtēšanas...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums (1,486.7k)
Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr.: +358 9 686180 | Fakss: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei (302.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ja jūsu uzņēmums gatavojas nākamajam reģistrācijas termiņam, varat izmantot ECHA novērtējuma...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 (838.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA (120.2k)
ECHA-FS-12-05-LV 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA Uzņēmumiem, kam jāreģistrē vielas ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums (523.9k)
Novērtējums saskaĦā ar REACH Progresa ziĦojums par 2009. gadu ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH (661.4k)
Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums par 2010. gadu ATRUNA Ziņojumā ir iekļauti ieteikumi potenciāliem...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 14 results.

Categories Display