Search

Results for tag Testing proposal
Showing 11 results.
Most relevant Last modified
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Evaluacija
Similar Results Similar Results
27/02/19
Ispitivanja na životinjama u skladu s uredbom REACH Ispitivanja na životinjama u skladu s uredbom REACH Pokusi na životinjama u skladu s uredbom REACH
Cilj je Uredbe REACH osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od utjecajâ opasnih kemikalija. Uredbom se nastoji postići ravnoteža – poboljšati naše...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH – Izvješće o napretku za 2016. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija (282.9k)
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. (1,171.3k)
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europu učinili zdravijom, sigurnijom i prosperitetnijom, želimo znati više o...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. (571.6k)
Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europa bila zdravija, sigurnija i prosperitetnija, želimo znati više o kemikalijama koje koristimo. Ovo je način kako...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti (1,238.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ČINJENICE I BROJKE ECHA-14-A-02-HR U godišnjem izvješću obrazlažu se aktivnosti ocjenjenjivanja...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Examination of testing proposals Examination of testing proposals Ispitivanje prijedloga za testiranje
Ispitivanje na životinjama kralješnjacima posljednje je rješenje za dobivanje nedostajućih informacija o tvari i za udovoljavanje zahtjevima za informacijama Uredbe REACH. ECHA...
Similar Results Similar Results
12/12/13
Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju (302.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ako se vaša tvrtka priprema za sljedeći registracijski rok, možete upotrijebiti analizu i...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. (994.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012....
Similar Results Similar Results
05/06/13
Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. (732.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku ...
Similar Results Similar Results
04/06/13
Showing 11 results.

Categories Display