Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Support - Testmetoder och alternativ Support - Testmetoder och alternativ Testmetoder och alternativ
OECD och EU:s riktlinjer för testning Studierna för att uppfylla Reach-förordningens informationskrav om ekotoxicitet, toxicitet och fysikalisk-kemiska egenskaper bygger...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Djurförsök enligt Reach Djurförsök enligt Reach Djurförsök enligt Reach
Syftet med Reach är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön mot effekterna av farliga kemikalier. Genom Reach strävar man efter en balans mellan...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Illustrativa exempel på användning av OECD:s QSAR-verktyg Illustrativa exempel på användning av OECD:s QSAR-verktyg QSAR-verktyget
Illustrativa exempel på användning av OECD:s QSAR-verktyg De illustrativa exemplen är ägnade att uppmuntra till användning av OECD:s QSAR-verktyg inför tidsfristen 2018. I en...
Similar Results Similar Results
19/12/16
OECD:s riktlinjer för testning – intoduktion OECD:s riktlinjer för testning – intoduktion OECD:s och EU:s riktlinjer för testning
Vanligen bygger studierna för informationskraven enligt Reach om ekotoxicitet, toxicitet och fysikalisk-kemiska egenskaper på riktlinjer för testning. Dessa officiella...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display