Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Podpora - Testovacie metódy a alternatívy Podpora - Testovacie metódy a alternatívy Testovacie metódy a alternatívy k testovaniu
Usmernenia OEDC a EÚ k testovaniu Štúdie v súvislosti s požiadavkami na informácie podľa nariadenia REACH týkajúce sa ekotoxicity, toxicity a fyzikálno-chemických vlastností...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH Testovanie na zvieratách podľa nariadenia REACH
Cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými účinkami chemických látok. Zámerom je dosiahnutie...
Similar Results Similar Results
27/02/18
NA!zornA© prA­klady pouA3itia sAoboru nA!strojov OECD QSAR Toolbox NA!zornA© prA­klady pouA3itia sAoboru nA!strojov OECD QSAR Toolbox Súbor nástrojov QSAR
Príklady použitia súboru nástrojov QSAR organizácie OECD Názorné príklady propagujúce používanie súboru nástrojov QSAR organizácie OECD v súvislosti s lehotou v roku 2018. V...
Similar Results Similar Results
19/12/16
Usmernenia OECD k testovaniu – úvod Usmernenia OECD k testovaniu – úvod Usmernenia OECD a EÚ k testovaniu
Štúdie v súvislosti s požiadavkami na informácie podľa nariadenia REACH týkajúce sa ekotoxicity, toxicity a fyzikálno-chemických vlastností sa zvyčajne vypracúvajú pomocou...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display