Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Wsparcie - Metody testowania i alternatywy Wsparcie - Metody testowania i alternatywy Metody i alternatywy badań
Wytyczne OECD i UE w zakresie badań Badania dotyczące wymagań informacyjnych REACH dotyczących ekotoksyczności, toksyczności i właściwości fizykochemicznych są zazwyczaj...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Badania na zwierzętach w ramach rozporządzenia REACH Badania na zwierzętach w ramach rozporządzenia REACH Badania na zwierzętach na mocy REACH
Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed wpływem niebezpiecznych chemikaliów. Dąży ono do równowagi: do...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR Aplikacja QSAR Toolbox
Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR promują ich stosowanie w związku...
Similar Results Similar Results
19/12/16
Wytyczne OECD dotyczące badań – wprowadzenie Wytyczne OECD dotyczące badań – wprowadzenie Wytyczne OECD i UE dotyczące badań
Badania dotyczące wymagań informacyjnych REACH dotyczących ekotoksyczności, toksyczności i właściwości fizykochemicznych są zazwyczaj opracowywane z wykorzystaniem wytycznych...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display