Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Technická ekvivalencia – predloženie žiadosti a postup hodnotenia Technická ekvivalencia – predloženie žiadosti a postup hodnotenia Predloženie žiadosti a postup hodnotenia
Spoločnosti na predloženie žiadosti o hodnotenie technickej ekvivalencie používajú elektronické nástroje. Žiadosti predkladajú agentúre ECHA prostredníctvom registra R4BP 3 ako...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Technická ekvivalencia Technická ekvivalencia Technická ekvivalencia
Účelom technickej ekvivalencie je určiť podobnosť, pokiaľ ide o chemické zloženie a profil nebezpečnosti látok, ktoré pochádzajú buď z iného ako referenčného zdroja, alebo z...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display