Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Równoważność techniczna - procedura zgłaszania i oceny Równoważność techniczna - procedura zgłaszania i oceny Procedura zgłaszania i oceny
Przedsiębiorstwa korzystają z narzędzi przedkładania elektronicznego, aby wystąpić z wnioskiem dotyczącym równoważności technicznej. Wnioski przedkłada się do ECHA za...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Równoważność techniczna Równoważność techniczna Równoważność techniczna
Celem równoważności technicznej jest ocena podobieństwa w zakresie składu chemicznego i profilu zagrożeń substancji pochodzących albo ze źródła innego niż źródło odniesienia,...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display