Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Teknisk ækvivalens – ansøgnings- og vurderingsprocedure Teknisk ækvivalens – ansøgnings- og vurderingsprocedure Ansøgnings- og vurderingsprocedure
Virksomhederne skal bruge elektroniske værktøjer til at foretage indsendelsen, når de søger om teknisk ækvivalens. Ansøgningerne indsendes til ECHA gennem R4BP 3 som en...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Teknisk ækvivalens Teknisk ækvivalens Teknisk ækvivalens
Formålet med teknisk ækvivalens er at bestemme ligheden med hensyn til den kemiske sammensætning af og fareprofilen for stoffer produceret på grundlag af en anden kilde end...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display