Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Technická rovnocennost – podání žádosti a posouzení Technická rovnocennost – podání žádosti a posouzení Podání žádosti a posouzení
Společnosti použijí za účelem podání žádosti o technickou rovnocennost elektronické nástroje. Žádosti se podávají agentuře ECHA prostřednictvím registru biocidních přípravků...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Technická rovnocennost Technická rovnocennost Technická rovnocennost
Účelem technické rovnocennosti je určit podobnost s ohledem na chemické složení a profil nebezpečnosti u látek vyráběných ze zdroje odlišného od referenčního zdroje nebo z...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display