Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Техническа еквивалентност —кандидатстване и процедура за оценка Техническа еквивалентност —кандидатстване и процедура за оценка кандидатстване и процедура за оценка
Фирмите ще използват инструменти за електронно подаване, за да кандидатстват за техническа еквивалентност. Заявленията се подават чрез R4BP 3 на ECHA под формата на IUCLID...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Техническа равностойност Техническа равностойност Техническа равностойност
Целта на техническата равностойност е да се определи сходството по отношение на химичния състав и рисковия профил на вещества, произведени от източник, различен от референтния,...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display