Search

Results for tag Substituting hazardous chemicals
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Substitution how to tabs Substitution how to tabs Spoznajte svoje látky a potreby
1. Spoznajte svoje látky a potreby 2. Hľadajte alternatívy 3. Posudzujte, porovnávajte a vyberajte 4. Testujte, uplatňujte a zlepšujte 5. Informujte dodávateľský reťazec
Similar Results Similar Results
22/03/19
Na základe zhromažďovania údajov o vplyve chemickej látky na ľudské zdravie a životné prostredie možno dospejete k záveru, že by ste mohli znížiť riziko zapríčinené používanou...
Similar Results Similar Results
20/12/18
Existuje mnoho dôvodov, prečo sa spoločnosti rozhodnú pre tieto kroky. V rámci výskumu na zlepšenie technickej funkčnosti svojho produktu sa spoločnosti môžu usilovať o zníženie...
Similar Results Similar Results
20/12/18
päť ďalších bodov v oblasti nahrádzania päť ďalších bodov v oblasti nahrádzania Nahrádzanie bezpečnejšími chemikáliami
Prečo nahrádzať? Ako nahrádzať? Prípady z reálneho života Nájsť partnerov na projekt v oblasti nahradenia Novinky a činnosti
Similar Results Similar Results
27/08/18
Príklady nahradenia – hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru Príklady nahradenia – hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru Prípady z reálneho života
Hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru „Od začiatku našej existencie sme boli presvedčení o negatívnom vplyve fluóru a náš výskum sme zamerali na hľadanie dobrej...
Similar Results Similar Results
21/08/18
Príklady nahradenia – hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru Príklady nahradenia – hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru Hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru
Fluórované organické zlúčeniny sa bežne vyskytujú v hasiacich penách a svojim pôsobením zvyšujú ich účinok. V prípade niektorých perfluórovaných látok boli zistené nepriaznivé...
Similar Results Similar Results
16/01/18
©adidas Group „Najväčšou výzvou, pred ktorou stojíme, je nájsť alternatívy, ktoré spĺňajú naše prísne normy týkajúce sa výkonnosti a kvality ako spoločnosti špecializujúcej sa...
Similar Results Similar Results
28/10/16
Potvrdenky z platieb kreditnou kartou, bankové potvrdenky, logistické etikety, pokladničné bloky alebo faxový papier majú niečo spoločné – bisfenol A alebo BPA. V roku 2014...
Similar Results Similar Results
28/10/16
„Spotrebitelia v Dánsku sú dobre vzdelaní v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov. To sa premieta do silného dopytu po bezpečnejších a čistejších výrobkoch od...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Musím nahrádzať?
Similar Results Similar Results
29/07/16
Massachusettská univerzita v Lowelli sa podieľa na posudzovaní bezpečnejších alternatív viac ako 25 rokov – identifikuje, porovnáva a pomáha spoločnostiam zvoliť bezpečnejšie...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Máte malé deti, ktoré sa rady hrajú s plastelínou? Stane sa, že niekedy ochutnajú svoje výtvory? To pred niekoľkými rokmi zažil Stefanov Kaczmarek. Rozhodol sa postarať o to,...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Nahrádzanie – nástroje pre textilný priemysel Nahrádzanie – nástroje pre textilný priemysel Nástroje pre textilný priemysel
Spotrebitelia čoraz častejšie požadujú viac informácií o chemických látkach vo svojich textilných výrobkoch, aby sa uistili, že neboli použité nebezpečné látky. Táto požiadavka...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Príklady zo života
Similar Results Similar Results
21/09/15
Substitution pages - cards 1 Substitution pages - cards 1 Substitution pages - cards 1
Ako nahrádzať?
Similar Results Similar Results
21/09/15
Prečo nahrádzať?
Similar Results Similar Results
21/09/15
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP (1,164.5k)
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Upozornenie/Právne...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 17 results.

Categories Display