Search

Results for tag Substituting hazardous chemicals
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Substitution how to tabs Substitution how to tabs Poznejte své látky a potřeby
1. Poznejte své látky a potřeby 2. Hledejte alternativy 3. Provádějte posouzení, porovnávejte a vybírejte 4. Provádějte zkoušky, zavádějte a zlepšujte 5. Informujte svůj...
Similar Results Similar Results
22/03/19
Na základě shromáždění údajů o dopadu chemické látky na lidské zdraví a životní prostředí můžete dospět k závěru, že byste mohli snížit riziko, které vaše látka představuje....
Similar Results Similar Results
20/12/18
Existuje mnoho důvodů, proč společnosti provádějí tento krok. V rámci svého výzkumu, jehož účelem je zdokonalit technickou funkčnost jejich výrobku, mohou společnosti usilovat...
Similar Results Similar Results
20/12/18
pět dalších bodů týkajících se nahrazování pět dalších bodů týkajících se nahrazování Nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími chemickými látkami
Proč nahrazovat? Jak nahrazovat? Případy z praxe Nalézt partnery pro projekty náhrady Novinky a činnosti
Similar Results Similar Results
27/08/18
Příklady náhrad – hašení požárů pomocí pěny bez fluoru Příklady náhrad – hašení požárů pomocí pěny bez fluoru Případy z praxe
Hašení požáru s použitím pěny bez fluoru „Od začátku naší existence jsme byli přesvědčeni o negativním dopadu fluoru a zaměřovali jsme náš výzkum na nalezení vhodné...
Similar Results Similar Results
21/08/18
Příklady náhrad – hašení požárů pomocí pěny bez fluoru Příklady náhrad – hašení požárů pomocí pěny bez fluoru Hašení požárů pomocí pěny bez fluoru
Organické sloučeniny fluoru jsou v hasicích pěnách běžné, protože zvyšují jejich účinnost. Některé perfluorované látky jsou považovány za látky s nepříznivými účinky na naše...
Similar Results Similar Results
16/01/18
Substitution examples - pfc Substitution examples - pfc Sbohem, perfluorouhlovodíky
©adidas Group „Naší největší výzvou je nalezení alternativ, které dostojí našim vysokým standardům funkčnosti a kvality, jež jako podnik specializující se na sportovní výrobky...
Similar Results Similar Results
28/10/16
Substitution examples - bpa Substitution examples - bpa Bezpečnější alternativy bisfenolu A
Doklady o platbě platební kartou, bankovní stvrzenky, logistické etikety, pokladní účtenky nebo papír do faxu mají jedno společné: bisfenol A neboli BPA. Francie v roce 2014...
Similar Results Similar Results
28/10/16
„Spotřebitelé v Dánsku mají dobré povědomí o bezpečnosti potravin a výrobků. To vede k tomu, že od obchodníků vyžadují bezpečnější a čistší výrobky," uvádí Malene Tellerová,...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Massachusettská univerzita v Lowellu se na posuzování bezpečnějších alternativ podílí už 25 let – určuje a porovnává bezpečnější alternativy chemických látek vzbuzujících obavy...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Máte malé děti, které si rády hrají s plastelínou? Přistihli jste je někdy, že svoje dílko chtěly sníst? To se před pár lety přihodilo Stefanu Kaczmarekovi, a tak se rozhodl...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Náhrada látek – nástroje pro textilní prùmysl Náhrada látek – nástroje pro textilní prùmysl Nástroje pro textilní průmysl
Spotøebitelé stále èastìji vyžadují více informací o chemických látkách v textilních výrobcích, aby mìli jistotu, že nebyly použity žádné nebezpeèné látky. To spoleènì s...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky (1,154.2k)
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Právní...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 13 results.

Categories Display