Search

Results for tag Substituting hazardous chemicals
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
1. Научете повече за вашите вещества и нужди 2. Потърсете алтернативи 3. Оценете, сравнете и изберете 4. Изпитайте, въведете и подобрете 5. Информирайте веригата на...
Similar Results Similar Results
22/03/19
В резултат от събирането на данни за въздействието на даден химикал върху човешкото здраве и околната среда можете да стигнете до заключението, че бихте могли да намалите риска,...
Similar Results Similar Results
20/12/18
Има много причини, поради които дружествата предприемат тази стъпка. Възможно е, като част от изследвания за подобряване на техническата функционалност на продукт, да целят...
Similar Results Similar Results
20/12/18
Пет допълнителни елемента при заместването Пет допълнителни елемента при заместването Заместване с по-безопасни химикали
Защо е необходимo заместване? Как се осъществява заместването? Случаи от практиката Намерете партньори за целите на заместването Новини и дейности
Similar Results Similar Results
27/08/18
Примери за заместване — гасене на пожари с пяна без съдържание на флуор Примери за заместване — гасене на пожари с пяна без съдържание на флуор Случаи от практиката
Гасене на пожари с пяна без съдържание на флуор „От началото на нашето съществуване, ние сме сигурни в отрицателното влияние на флуора и сме фокусирали нашите изследвания...
Similar Results Similar Results
21/08/18
Примери за заместване — гасене на пожари с несъдържаща флуор пяна Примери за заместване — гасене на пожари с несъдържаща флуор пяна Гасене на пожари с пяна без съдържание на флуор
Флуороорганичните съединения са често срещани в пяната за гасене на пожари поради способността им да повишават ефективността. Смята се, че някои перфлуорирани вещества имат...
Similar Results Similar Results
16/01/18
Substitution examples - pfc Substitution examples - pfc Без повече вещества PFC
Групата ©„Адидас“ „Намирането на алтернативи, отговарящи на нашите високи изисквания за показатели и качество като фирма за спортни стоки, е най-голямото предизвикателство пред...
Similar Results Similar Results
28/10/16
Квитанциите за кредитни карти и банкови операции, етикетите на пратките, фишовете от касови апарати и хартията за факс имат нещо общо: бисфенол A или BPA. През 2014 г. Франция...
Similar Results Similar Results
28/10/16
„Потребителите в Дания са добре образовани по отношение на безопасността на храните и продуктите. Това води до засилено търсене на по-безопасни и по-чисти продукти от техните...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Вече над 25 години в университета в Лоуъл, Масачузетс, се извършва оценка на по-безопасни алтернативи — идентифицират се, сравняват се и се подпомагат дружествата в избора на...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Имате ли малки деца, които обичат да си играят с тесто за моделиране? Улавяли ли сте ги някога как се опитват да изядат своите творения след това? Това се случи на Стефан...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Замяна — инструменти за текстилната индустрия Замяна — инструменти за текстилната индустрия Инструменти за текстилната индустрия
Клиентите непрекъснато изискват повече информация относно химикалите в текстилните продукти, за да са сигурни, че не се използват опасни вещества. Това изискване и по-строгите...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП (1,162.9k)
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Отказ от...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 13 results.

Categories Display