Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú k...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok Povinnosti súvisiace so zoznamom kandidátskych látok
Spoločnosti môžu mať právne povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na zoznam kandidátskych látok. Tieto povinnosti, ktoré platia odo dňa zaradenia, sa vzťahujú nielen na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabuľka kandidátskych látok Tabuľka kandidátskych látok Zoznam kandidátskych látok
Poznámky: Autentické znenie: za autentický sa považuje len zoznam kandidátskych látok uverejnený na tejto webovej stránke. Spoločnostiam môžu bezprostredne po zaradení látky do...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 3 results.

Categories Display