Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Autorizare - file Autorizare - file Solicitări de autorizare
Identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită Recomandare pentru includerea în lista de autorizare Cereri de autorizare
Similar Results Similar Results
11/06/19
Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Obligații pentru lista substanțelor candidate
Pentru întreprinderi pot exista obligații legale care decurg din includerea substanțelor în lista substanțelor candidate. Aceste obligații, care se aplică de la data includerii...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabel cu lista substanțelor candidate Tabel cu lista substanțelor candidate Lista substanțelor candidate
Note: Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Procedura de autorizare are scopul de a asigura că substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Showing 4 results.

Categories Display