Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Licencēšana — cilnes Licencēšana — cilnes Licencēšanas pieteikumi
Vielu, kas rada lielas bažas, identificēšana Ieteikums licencēšanas sarakstam Licenču pieteikumi
Similar Results Similar Results
11/06/19
Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (<i>SVHC</i>) Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (SVHC) Kandidātu saraksta saistības
Uz uzņēmumiem var attiekties juridiski pienākumi, kas ir jāpilda gadījumos, kad kandidātu sarakstā iekļauj kādas vielas. Šie pienākumi, kas stājas spēkā dienā, kad notiek...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Kandidātu saraksta tabula Kandidātu saraksta tabula Kandidātvielu saraksts
Piezīmes: Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Licencēšanas procedūras mērķis ir nodrošināt vielu, kas rada lielas bažas (SVHC), pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Showing 4 results.

Categories Display