Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Identifikacija posebno zabrinjavajućih tvari Preporuka za uvrštavanje-na- popis-tvari-koje-podliježu-autorizaciji Zahtjevi za autorizaciju
Similar Results Similar Results
11/06/19
Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Obveze na temelju popisa predloženih tvari
Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tablica s popisom predloženih tvari Tablica s popisom predloženih tvari Popis predloženih tvari
Napomene: Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 4 results.

Categories Display