Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Identifikation af særligt problematiske stoffer Henstilling om optagelse på godkendelseslisten Ansøgninger om godkendelse
Similar Results Similar Results
11/06/19
Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Kandidatlisteforpligtelser
Virksomhederne kan have juridiske forpligtelser som følge af optagelsen af stoffer på kandidatlisten. Disse forpligtelser, der træder i kraft fra datoen for optagelse, vedrører...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Kandidatliste — tabel Kandidatliste — tabel Kandidatliste
Bemærkninger: Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 4 results.

Categories Display