Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy,...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Žádosti povolení
Similar Results Similar Results
11/06/19
Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Povinnosti vztahující se k seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Ze zařazení látky na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) mohou pro společnosti vyplývat určité zákonné povinnosti. Tyto povinnosti, jež nabývají účinnosti dnem...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Poznámky: Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 4 results.

Categories Display