Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Co nie jest substancją Co nie jest substancją Co nie jest substancją
Mieszaniny Mieszanina to mieszanina lub roztwór dwóch lub większej liczby substancji. Zgodnie z prawodawstwem UE w dziedzinie chemikaliów mieszanin nie uznaje się za substancje....
Similar Results Similar Results
10/02/20
Tożsamość substancji Tożsamość substancji Identyfikacja substancji
Identyfikacja substancji jest procesem służącym określeniu tożsamości substancji. Jednoznaczna identyfikacja substancji jest warunkiem koniecznym w większości procesów w ramach...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Złożone pigmenty nieorganiczne Złożone pigmenty nieorganiczne
Złożone pigmenty nieorganiczne to zazwyczaj kryształy różnych tlenków metali wytworzone w procesie kalcynacji w wysokiej temperaturze. Pigmenty te mają określoną strukturę...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Dlaczego prawidłowa identyfikacja ma takie znaczenie Dlaczego prawidłowa identyfikacja ma takie znaczenie Dlaczego prawidłowa identyfikacja ma takie znaczenie
Należy znać swoją substancję, aby ustalić, czy jest ona objęta zakresem prawodawstwa UE w dziedzinie chemikaliów. Jeśli tak, w celu dalszego jej stosowania i wprowadzania do...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Pięć kroków prowadzących do skutecznej identyfikacji substancji Pięć kroków prowadzących do skutecznej identyfikacji substancji Cztery kroki prowadzące do skutecznej identyfikacji substancji
ECHA opracowała cztery kroki prowadzące do skutecznej identyfikacji substancji. Te kroki i nasze porady pomogą właściwie zidentyfikować substancję. 1. Analiza substancji...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Identyfikacja substancji – wstęp Identyfikacja substancji – wstęp Identyfikacja substancji
Rozporządzenia REACH, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) i rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych skupiają się na substancjach. Na przykład...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Wsparcie dla konkretnej branży przy identyfikacji substancji
ECHA ściśle współpracuje z niektórymi sektorami branży chemicznej, aby opracować wskazówki do identyfikacji substancji do celów regulacyjnych. W zależności od przypadku ECHA...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oleochemikalia są wytwarzane z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych i/lub surowców petrochemicznych. Podstawowym procesem przetwarzania olejów roślinnych i tłuszczów...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Jak opisać i zidentyfikować Państwa substancję Jak opisać i zidentyfikować Państwa substancję Jak opisać i zidentyfikować Państwa substancję
W przypadku większości procesów w ramach REACH, CLP i produktów biobójczych należy uwzględnić następujące informacje w Państwa dokumentacji w celu jednoznacznego...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Rozpuszczalniki węglowodorowe Rozpuszczalniki węglowodorowe
Rozpuszczalniki węglowodorowe powszechnie uzyskuje się z surowców naftowych. Zawierają one węglowodory należące do jednej lub więcej klas (np. liniowe, rozgałęzione lub...
Similar Results Similar Results
13/01/16
związane z olejkami eterycznymi związane z olejkami eterycznymi
Sektorowe wytyczne dotyczące olejków eterycznych Europejska Federacja Olejków Eterycznych (EFEO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Substancji Zapachowych (IFRA) opublikowały...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP (1,143.0k)
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Produkty naftowe Produkty naftowe
Produkty naftowe, takie jak benzyna, paliwo typu nafta do silników odrzutowych, olej napędowy, smary, wosk parafinowy i bitum, są wytwarzane z ropy naftowej w szeregu procesów...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metale Metale
Niektóre związki metali stwarzają wyjątkowe trudności pod względem identyfikacji oraz oceny zagrożeń i ryzyka. Przykładami metali są glin, miedź, platyna i cynk. Dodatkową pomoc...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display