Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Kompleksie neorganiskie pigmenti Kompleksie neorganiskie pigmenti
Kompleksie neorganiskie pigmenti (CIP) parasti ir metālu oksīdu maisījuma kristāli, kas saražoti kalcinēšanas procesā augstā temperatūrā. CIP ir noteikta kristāliska (piemēram,...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP (2,111.6k)
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP 2.1. redakcija – 2017. gada maijs 3 V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas par vielu...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Kāpēc ir svarīgi skaidri identificēt vielu? Kāpēc ir svarīgi skaidri identificēt vielu? Kāpēc ir svarīgi to izdarīt pareizi?
Jums ir jāzina, kas ir jūsu viela, lai noskaidrotu, vai tā atbilst ES ķīmisko vielu tiesību aktos noteiktajām prasībām. Ja viela tām atbilst, tad jums, iespējams, būs jāizpilda...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Četri soļi sekmīgai vielas identificēšanai Četri soļi sekmīgai vielas identificēšanai Četri soļi veiksmīgai vielas identificēšanai
ECHA ir izstrādājusi pieeju, kā sekmīgi identificēt vielu četros soļos. Ievērojot šos soļus un mūsu ieteikumus, jūs varēsiet pareizi identificēt vielu. 1. Analizējiet savu...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Vielas identificēšana - ievaddaļa Vielas identificēšana - ievaddaļa
REACH regulas, Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas (CLP) un Biocīdu regulas darbības joma ir ķīmiskās vielas. Piemēram, REACH regula paredz, ka jums ir jāiesniedz...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Vielas identitāte Vielas identitāte Vielas identificēšana
Vielas identificēšana ir process, kurā nosaka vielas identitāti. Precīza vielas identificēšana ir priekšnoteikums lielākajai daļai REACH regulā, CLP regulā un biocīdu regulā...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Atbalsts konkrētai nozarei vielas identificēšanai
ECHA cieši sadarbojas ar noteiktām ķīmiskās rūpniecības nozarēm, lai izstrādātu vadlīnijas par vielu identificēšanu reglamentējošiem nolūkiem. Vajadzības gadījumā ECHA to darīs...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Tauku pārstrādes ķimikālijas ražo no augu un dzīvnieku eļļām un taukiem un/vai naftas ķīmijas izejvielām. Galvenais process, kurā dzīvnieku un augu eļļas un taukus pārstrādā...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Kā aprakstīt un identificēt vielu Kā aprakstīt un identificēt vielu Kā aprakstīt un identificēt vielu
Lielākajā daļā REACH, CLP un biocīdu procesu dokumentācijā jāiekļauj turpmāk minētā informācija, lai nepārprotami identificētu vielu. Vielas nosaukums un ar to saistītie...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Ogļūdeņražu šķīdinātāji Ogļūdeņražu šķīdinātāji
Ogļūdeņražu šķīdinātāju vielas parasti iegūst no naftas izejvielām, un tās satur vienu vai vairākas ogļūdeņražu klases (piemēram, lineāros, sazarotos vai cikliskos alkānus un...
Similar Results Similar Results
13/01/16
Kura viela nav ķīmiskā viela? Kura viela nav ķīmiskā viela? Kas nav viela?
Maisījumi Ķīmiskais maisījums ir maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām. Saskaņā ar ES tiesību aktiem, kas nosaka ķīmiskās vielas, maisījumi netiek...
Similar Results Similar Results
16/11/15
saistībā ar ēteriskajām eļļām saistībā ar ēteriskajām eļļām
Nozares vadlīnijas attiecība uz ēteriskajām eļļām Eiropas Ēterisko eļļu federācija (EFEO) un Starptautiskajā Smaržvielu asociācija (IFRA) publicēja vadlīnijas par ēterisko eļļu...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU (1,158.8k)
Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Atruna/Juridisks paziņojums Šajā...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Naftas produkti Naftas produkti
Naftas produktus, piemēram, benzīnu, petroleju (reaktīvo dzinēju degvielu), dīzeļdegvielu, smērvielas, parafīna vasku un bitumenu, ražo no jēlnaftas, izmantojot dažādus...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metāli Metāli
Vairāki metālu savienojumi rada unikālas problēmas saistībā ar identificēšanu un bīstamības un riska novērtēšanu. Daži šādu metālu piemēri ir alumīnijs, varš, platīns un cinks....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display