Search

Results for tag Substance identification
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Identitet tvari Identitet tvari Identifikacija tvari
Identifikacija tvari postupak je kojim se utvrđuje identitet tvari. Ispravna identifikacija tvari preduvjet je za većinu postupaka u skladu s uredbama REACH i CLP te Uredbom o...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Složeni anorganski pigmenti Složeni anorganski pigmenti
Složeni anorganski pigmenti (CIP) najčešće su kristali miješanih metalnih oksida koji nastaju procesom kalcinacije pri visokoj temperaturi. CIP-ovi imaju definiranu kristalnu...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. (2,022.8k)
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP Verzija 2.1 – svibanj 2017. 1 S M J E R N I C E Smjernice za identifikaciju i nazive tvari ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Zašto je važno to ispravno učiniti Zašto je važno to ispravno učiniti Zašto je važno to ispravno učiniti?
Trebate znati što je vaša tvar kako biste znali pripada li u područje primjene zakonodavstva EU-a o kemikalijama. Ako pripada, možda ćete morati ispuniti određene zakonske...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Pet koraka za uspješno identificiranje tvari Pet koraka za uspješno identificiranje tvari Četiri koraka za uspješno identificiranje tvari
ECHA je razvila pristup od četiri koraka za uspješnu identifikaciju tvari. Slijedeći te korake i naše savjete ispravno ćete identificirati tvar. 1. Analizirajte tvar Najprije...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Uvod u identifikaciju tvari Uvod u identifikaciju tvari Identifikacija tvari
U Uredbi REACH, Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) te Uredbi o biocidnim proizvodima težište je na tvarima. Na primjer, Uredbom REACH od vas se zahtijeva...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Specifična podrška za identifikaciju tvari prema sektorima
ECHA blisko surađuje s određenim sektorima kemijske industrije u razvoju smjernica za identifikaciju tvari u regulatorne svrhe. Prema potrebi, ECHA to provodi u okviru OECD-a. U...
Similar Results Similar Results
31/03/17
- Inačica 01. 26. svibnja 2016. – EFEO/IFRA Smjernice za procjenu utjecaja prirodnih složenih tvari (NCS) na okoliš ...
Similar Results Similar Results
27/01/17
Oleokemikalije se dobivaju iz biljnog i životinjskog ulja i masti i/ili petrokemijske sirovine. Glavni proces za transformaciju biljnog i životinjskog ulja i masti u...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Za većinu postupaka na temelju uredbi REACH, CLP i za biocide, trebate uključiti sljedeće informacije u svoj dosje kako biste jasno identificirali tvar: Naziv tvari i povezane...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Ugljikovodična otapala Ugljikovodična otapala
Tvari ugljikovodičnih otapala obično su derivati sirovine nafte i sadržavaju jedan ili više razreda ugljikovodika (npr. linearni, razgranati ili ciklični alkani i aromati)....
Similar Results Similar Results
13/01/16
što nije tvar što nije tvar Što nije tvar?
Smjese Smjesa je mješavina ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari. Prema zakonodavstvu EU-a o kemikalijama, smjese se ne smatraju tvarima. Ako su kemijski spojevi A...
Similar Results Similar Results
16/11/15
u vezi s eteričnim uljima u vezi s eteričnim uljima
Sektorske smjernice za eterična ulja Europski savez za eterična ulja (EFEO) i Međunarodno udruženje za mirise (IFRA) objavili su smjernice za karakterizaciju eteričnih ulja. Na...
Similar Results Similar Results
05/11/15
EFEO/IFRA Smjernice za identifikaciju tvari i istovjetnosti prirodnih složenih tvari (ncs) prema uredbi reach i clp EFEO/IFRA Smjernice za identifikaciju tvari i istovjetnosti prirodnih složenih tvari (ncs) prema uredbi reach i clp EFEO/IFRA Smjernice za identifikaciju tvari i istovjetnosti prirodnih složenih tvari (ncs) prema uredbi reach i clp (795.6k)
- Inačica od 5. kolovoza 2015. – EFEO/IFRA SMJERNICE ZA IDENTIFIKACIJU TVARI I ISTOVJETNOSTI PRIRODNIH SLOŽENIH TVARI (NCS) PREMA UREDBI...
Similar Results Similar Results
29/10/15
Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) (1,137.4k)
Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Naftni derivati Naftni derivati
Naftni derivati kao što su benzin, kerozin (gorivo za mlazni motor), dizelsko gorivo, lubrikanti, parafinski vosak i bitumen proizvode se iz sirove nafte uporabom nekoliko...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metali Metali
Određeni metalni spojevi predstavljaju jedinstvene izazove u pogledu identifikacije te procjena opasnosti i rizika. Nekoliko primjera metala su aluminij, bakar, platina i cink....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 17 results.

Categories Display