Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Mikä ei ole aine? Mikä ei ole aine? Mikä ei ole aine?
Seokset Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. EU:n kemikaalilainsäädännössä seoksia ei pidetä aineina. Kun kemialliset...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Aineen tunnistetiedot Aineen tunnistetiedot Aineen tunnistetiedot
Aineen yksilöinti on prosessi, jossa aineen tunnistetiedot määritetään. Aineen tarkka yksilöinti on edellytys useimmille REACH-, CLP- ja biosidiprosesseille. Sen ansiosta...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Kompleksit epäorgaaniset pigmentit Kompleksit epäorgaaniset pigmentit
Kompleksit epäorgaaniset pigmentit (CIP) ovat tyypillisesti sekoitettujen metallioksidien kiteitä, joita syntyy korkealämpöisessä kalsinointiprosessissa. Komplekseilla...
Similar Results Similar Results
09/04/19
REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet (1,787.4k)
Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaan Versio 2.1 – toukokuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T REACH- ja CLP-asetusten mukaista ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Miksi on niin tärkeää toimia oikein? Miksi on niin tärkeää toimia oikein? Miksi on tärkeää tehdä asia oikein?
Sinun on tiedettävä, mitä aineesi on, jotta tietäisit, kuuluuko se EU:n kemikaalilainsäädännön piiriin. Jos se kuuluu, sinun on ehkä täytettävä tietyt lakisääteiset velvoitteet,...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Neljä vaihetta aineen onnistuneeseen yksilöintiin Neljä vaihetta aineen onnistuneeseen yksilöintiin Neljä vaihetta aineen onnistuneelle tunnistetietojen antamiselle
ECHA on kehittänyt nelivaiheisen toimintatavan onnistunutta aineen yksilöintiä varten. Kun noudatat näitä vaiheita ja neuvojamme, aineen yksilöinti oikein on helpompaa. 1....
Similar Results Similar Results
06/02/18
Aineen tunnistaminen – johdanto Aineen tunnistaminen – johdanto Aineen tunnistetiedot
REACH-, CLP- ja biosidiasetus keskittyvät aineisiin. Esimerkiksi REACH-asetuksen mukaan sinun on toimitettava asiakirja-aineisto jokaisesta kemiallisesta aineesta, jota...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Alakohtainen tuki tunnistetietojen antamiseen aineelle
ECHA tekee tiivistä yhteistyötä tiettyjen kemianteollisuuden alojen kanssa kehittääkseen ohjeita aineiden tunnistamiseen sääntelytarkoituksia varten. Tarvittaessa ECHA tekee...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oleokemikaalit valmistetaan kasvis- ja eläinöljyistä ja -rasvoista ja/tai petrokemian raaka-aineista. Pääasiallinen prosessi eläin- ja kasvisöljyjen ja -rasvojen muuntamisessa...
Similar Results Similar Results
29/07/16
How to characterise and identify your substance How to characterise and identify your substance Aineen luonnehtiminen ja tunnistaminen
Useimmissa REACH-, CLP- ja biosidimenettelyissä sinun täytyy sisällyttää aineistoosi seuraavat tiedot, jotta aine voidaan tunnistaa selvästi: Aineen nimi ja siihen liittyvät...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Hiilivetyliuottimet Hiilivetyliuottimet
Hiilivetyliuottimet saadaan yleensä öljyraaka-aineista ja sisältävät yhtä tai useampaa hiilivetyluokkaa (esim. lineaariset, haarautuvat tai sylkiset alkaanit ja aromaattiset...
Similar Results Similar Results
13/01/16
Eteerisistä öljyistä Eteerisistä öljyistä
Eteerisiä öljyjä koskevat alakohtaiset ohjeet Euroopan eteeristen öljyjen liitto European Federation of Essential Oils (EFEO) ja kansainvälinen tuoksuaineiden yhdistys...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille (1,065.5k)
Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Öljytuotteet Öljytuotteet
Öljytuotteet kuten bensiini, kerosiini (lentokoneiden polttoaine), diesel-öljy, voiteluaineet, parafiinivaha ja bitumi valmistetaan raakaöljystä käyttämällä erilaisia...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metallit Metallit
Eräät metalliyhdisteet tarjoavat ainutlaatuisia haasteita tunnistamisen ja vaaran ja riskin arvioinnin suhteen. Esimerkkejä metalleista ovat alumiini, kupari, platina ja sinkki....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display