Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Stofidentitet Stofidentitet Stofidentifikation
Stofidentifikation er den proces, der fastlægger et stofs identitet. Nøjagtig identifikation af stoffet er en forudsætning for de fleste processer vedrørende REACH, CLP og...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Komplekse uorganiske pigmenter Komplekse uorganiske pigmenter
Komplekse uorganiske pigmenter (CIP) er typisk krystaller af blandede metaloxider og fremstilles ved højtemperaturkalcinering. Komplekse uorganiske pigmenter har en veldefineret...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP (1,750.6k)
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Version 2.1 – maj 2017 3 V E J L E D N I N G Vejledning om identifikation og...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Hvorfor det er vigtigt at få det på plads Hvorfor det er vigtigt at få det på plads Hvorfor det er vigtigt at få det på plads?
Du skal vide, hvad dit stof er, for at vide, om det hører ind under EU's kemikalielovgivning. Hvis det gør, skal du måske opfylde visse lovbestemte forpligtelser for at...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Vellykket stofidentifikation i fem trin Vellykket stofidentifikation i fem trin Vellykket stofidentifikation i fire trin
ECHA har udviklet en metode til vellykket identifikation af stoffer i fire trin. Ved at følge disse trin og vores anvisninger vil du lettere få identificeret dit stof rigtigt. ...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Stofidentifikation — introduktion Stofidentifikation — introduktion Stofidentifikation
REACH-forordningen, forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP) og biocidforordningen fokuserer på stoffer. F.eks. kræver REACH, at du indsender et...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Sektorspecifik støtte til identifikation af stoffer
ECHA samarbejder tæt med visse sektorer i den kemiske industri om at udarbejde vejledninger om identifikation af stoffer med henblik på reguleringsmæssige formål. Hvor det er...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oliekemikalier fremstilles af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer og/eller af petrokemiske råvarer. Til at omdanne animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer til...
Similar Results Similar Results
29/07/16
How to characterise and identify your substance How to characterise and identify your substance Sådan karakteriserer og identificerer du dit stof
For de fleste REACH-, CLP- og biocidprocesser skal du give følgende oplysninger i dit dossier for at identificere stoffet tydeligt: Stoffets navn og relevante identifikatorer,...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Kulbrinteopløsningsmidler Kulbrinteopløsningsmidler
Kulbrinteopløsningsmidler er sædvanligvis afledt af råolieprodukter og indeholder kulbrinter (carbonhydrider) af en eller flere forskellige klasser (f.eks. lineære, forgrenede...
Similar Results Similar Results
13/01/16
Hvad er ikke et stof? Hvad er ikke et stof? Hvad er ikke et stof?
Blandinger En blanding er en sammenblanding eller opløsning af to eller flere stoffer. I henhold til EU's kemikalielovgivning anses blandinger ikke for at være stoffer. Når...
Similar Results Similar Results
16/11/15
om æteriske olier om æteriske olier
Sektorspecifik vejledning om æteriske olier European Federation of Essential Oils (EFEO) og International Fragrance Association (IFRA) har offentliggjort retningslinjer for...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er (1,032.3k)
Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Råolieprodukter Råolieprodukter
Petroleumsprodukter såsom benzin, petroleum (jetbrændstof), dieselolie, smøremidler, paraffin og tjære fremstilles af råolie ved en række raffineringsprocesser, herunder...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metaller Metaller
Visse metalforbindelser giver særlige udfordringer ved identifikation og fare- og risikovurdering. Eksempler er aluminium, kobber, platin og zink. Yderligere støtte kan fås...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display