Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU:s medlemsstater. Syftet är att klargöra potentiella risker vad gäller säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Att förstå Reach Att förstå Reach Att förstå Reach
Reach är en förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Evaluation process Evaluation process Utvärderingsprocess
Faser Översikt Utvärderingsprocess Fas 1 Bedömning Fas 2 Beslutsprocess Fas 3 Uppföljning av Echas beslut Reach syftar till att skydda människors hälsa och miljön, och dess...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Löpande handlingsplan för gemenskapen Löpande handlingsplan för gemenskapen Den löpande handlingsplanen för gemenskapen
Den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) anger vilka kemiska ämnen som ska utvärderas under en treårsperiod. Syftet med utvärderingen är att utreda farhågor som har...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering – Rekommendationer Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering – Rekommendationer Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering – Rekommendationer (160.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Ämnesutvärdering Ämnesutvärdering Ämnesutvärdering
Medlemsstaterna utvärderar ämnen som finns förtecknade i den löpande handlingsplanen för gemenskapen för ämnesutvärdering i syfte att klarlägga om användning av dem utgör en...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Utvärdering Utvärdering Utvärdering
Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnats av företag i syfte att granska kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen. Syftet är att...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Utvärderingsprocess: Aktörer Utvärderingsprocess: Aktörer Aktörer
De huvudsakliga aktörerna i utvärderingsprocessen är följande: Registranter En registrant är en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska ekonomiska...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Vad händer efter ämnesutvärderingen? Vad händer efter ämnesutvärderingen? Vad händer efter ämnesutvärderingen?
Om den utvärderande medlemsstaten anser att användningen av ämnet medför en risk efter att ha granskat tillgängliga och nya uppgifter, kan den gå vidare med åtgärder för att...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 2 Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg (418.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH (487.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2010 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna rapport innehåller rekommendationer till...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 20 results.

Categories Display