Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Recomandări – evaluarea substanței – panouri Recomandări – evaluarea substanței – panouri Decizie în cadrul evaluării substanței
Evaluarea substanței se realizează de către statele membre ale UE, cu scopul de a clarifica motivele de îngrijorare legate de utilizarea substanței în condiții de siguranță....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Evaluare
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Etape
Întocmirea şi transmiterea dosarelor Regulamentul REACH le impune societăţilor din UE obligaţia de a transmite dosare de înregistrare care să furnizeze informaţii cu privire...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Evaluarea conform REACH: Raport intermediar 2017 Rezumat și recomandări pentru solicitanții înregistrării 2 Evaluarea conform REACH: Raport intermediar 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Înţelegerea REACH
REACH este un regulament al Uniunii Europene, adoptat pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile pe care le pot prezenta produsele...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Evaluarea conform REACH – Raport intermediar 2016 Rezumat și recomandări pentru solicitanții înregistrării 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2015 Recomandări pentru solicitanții înregistrării Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2015 Recomandări pentru solicitanții înregistrării Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2015 Recomandări pentru solicitanții înregistrării (277.8k)
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2015 Recomandări pentru solicitanții înregistrării 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Planul comunitar de acţiune flexibil Planul comunitar de acţiune flexibil Plan de acţiune comunitar
Planul comunitar de acţiune flexibil (CoRAP) specifică substanţele care urmează să fie evaluate pe o perioadă de trei ani. După primul an, planul va fi actualizat pentru a...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2014 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2014 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2014 (1,055.6k)
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2014 Mai multe informații, mai multă siguranță Pentru ca Europa să devină mai sănătoasă, mai sigură și mai prosperă, dorim să...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2013 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2013 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2013 (619.9k)
Mai multe informații, mai multă siguranță Pentru ca Europa să devină mai sănătoasă, mai sigură și mai prosperă, dorim să aflăm cât mai multe informații despre...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Raport de evaluare 2013: mai multe informații, mai multă siguranță Raport de evaluare 2013: mai multe informații, mai multă siguranță Raport de evaluare 2013: mai multe informații, mai multă siguranță (1,354.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finlanda | echa.europa.eu DATE ȘI CIFRE ECHA-14-A-02-RO Raportul anual descrie activitățile de evaluare desfășurate de...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Operatori
Principalii operatori implicaţi în procedura de evaluare sunt: Solicitanţii înregistrării Poate acţiona în calitate de solicitant al înregistrării orice persoană fizică sau...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2012 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2012 Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2012 (1,010.6k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Procedura de evaluare
Acest grafic prezintă o imagine de ansamblu a procedurii de evaluare. Pentru informaţii suplimentare referitoare la procedură, consultaţi paginile Operatori şi Etape. Grafic...
Similar Results Similar Results
22/03/13
Raport de evaluare 2012 – Rezultate principale şi recomandări esenţ iale pentru industrie Raport de evaluare 2012 – Rezultate principale şi recomandări esenţ iale pentru industrie Raport de evaluare 2012 – Rezultate principale şi recomandări esenţ iale pentru industrie (337.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu În cazul în care compania dumneavoastră se pregăteşte pentru următorul termen de înregistrare, ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Ce se întâmplă după evaluarea substanţei? Ce se întâmplă după evaluarea substanţei? Ce se întâmplă după evaluarea substanţei?
Dacă, după analizarea datelor disponibile şi a celor noi, statul membru care efectuează evaluarea consideră că utilizarea substanţei reprezintă un risc, acesta poate întreprinde...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Întreprinderea dumneavoastră produce, importă sau foloseşte...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Evaluarea conform REACH 2011 Evaluarea conform REACH 2011 Evaluarea conform REACH 2011 (659.1k)
Annankatu 18, C.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Rezumatul raportului de evaluare 2011 EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNREGISTRARE REACH Rezumatul raportului de evaluare 2011 EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNREGISTRARE REACH Rezumatul raportului de evaluare 2011 EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNREGISTRARE REACH (114.7k)
ECHA-FS-12-05-RO Rezumatul raportului de evaluare 2011 EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNREGISTRARE REACH Întreprinderile care trebuie să înregistreze...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Evaluarea substanţe Factsheet - Evaluarea substanţe Factsheet - Evaluarea substanţe (87.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Regulamentul REACH conţine un proces specific pentru evaluarea substanţelor....
Similar Results Similar Results
29/02/12
Raport privind progresul evaluării pentru 2009 Raport privind progresul evaluării pentru 2009 Raport privind progresul evaluării pentru 2009 (483.3k)
Evaluarea conform REACH Raport intermediar de activitate pe 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Raport privind progresul pentru 2010 referitor la evaluarea în temeiul REACH Raport privind progresul pentru 2010 referitor la evaluarea în temeiul REACH Raport privind progresul pentru 2010 referitor la evaluarea în temeiul REACH (505.6k)
Evaluarea conform REACH Raport intermediar 2010 CLAUZĂ DE LIMITARE A RESPONSABILITĂŢII Raportul cuprinde recomandări în...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display