Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 23 results.
Most relevant Last modified
Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Besluit in het kader van stofbeoordeling
De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om aandachtspunten met betrekking tot het veilig gebruik van een stof op te helderen. De...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Related links Community Action Rolling Plan Questions & Answers[EN] CoRAP Fact Sheet[PDF] Leaflet - Substance evaluation under REACH [PDF]
Similar Results Similar Results
15/03/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Beoordeling
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Stappen
Voorbereiding en indiening van dossiers REACH vereist dat EU-bedrijven registratiedossiers indienen waarin informatie wordt verstrekt over de intrinsieke eigenschappen van...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 2 Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Beoordeling in het kader van REACH - voortgangsverslag 2016 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Aanbevelingen aan registranten Beoordeling in het kader van REACH – voortgangsverslag 2015 Rapport ta' ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Communautair voortschrijdend actieplan Communautair voortschrijdend actieplan Communautair voortschrijdend actieplan
Het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) bevat de stoffen die gedurende een periode van drie jaar moeten worden geëvalueerd. Na het eerste jaar wordt het plan...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 (802.7k)
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 (479.4k)
Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over de chemische stoffen die we gebruiken. Hier laten...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid (1,228.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-02-NL In het jaarverslag worden de evaluatieactiviteiten van ECHA in...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Actoren
De belangrijkste actoren in het beoordelingsproces zijn: Registranten Als registrant kan optreden een binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde natuurlijke...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 (892.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu l Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Beoordelingsproces
Dit diagram geeft een overzicht van het beoordelingsproces. Lees de pagina's Actoren en Stappen voor meer informatie over het proces. Gedetailleerd diagram beoordelingsproces
Similar Results Similar Results
22/03/13
Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Als uw bedrijf zich voorbereidt op de volgende registratietermijn, kunt u de analyses en ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof? Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof? Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof?
Indien de beoordelende lidstaat na beoordeling van de beschikbare en nieuwe gegevens van mening is dat het gebruik van de stof risico's inhoudt, kan deze passende maatregelen...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Vervaardigt, importeert of gebruikt uw bedrijf chemische stoffen...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 (555.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS (63.9k)
ECHA-FS-12-05-NL Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Ondernemingen die voor de volgende ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Stoffenbeoordeling Factsheet - Stoffenbeoordeling Factsheet - Stoffenbeoordeling (83.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach De REACH-verordening bevat een specifieke procedure voor de beoordeling van...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 (447.2k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH (379.3k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2010 DISCLAIMER Het rapport bevat aanbevelingen aan potentiële registranten...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 23 results.

Categories Display