Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tas-sustanza - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tas-sustanza - bordijiet Deċiżjoni skont valutazzjoni tas-sustanza
Il-valutazzjoni tas-sustanza titwettaq mill-Istati Membri tal-UE. Din għandha l-għan li tiċċara t-tħassib relatat mal-użu sigur ta’ sustanza. L-awtorità kompetenti ta’...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Valutazzjoni
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Passi
Il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tad-dossiers REACH jeħtieġ li kumpaniji tal-UE jippreżentaw dossiers tar-reġistrazzjoni li jipprovdu informazzjoni dwar il-karatteristiċi...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Valutazzjoni skont REACH: Rapport tal-Progress 2017 Sommarju eżekuttiv u rakkomandazzjonijiet lir-reġistranti 2 Valutazzjoni skont REACH: Rapport tal-Progress 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Nifhmu lil REACH
REACH huwa regolament tal-Unjoni Ewropea, addottat biex itejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mir-riskji li jistgħu jirriżultaw mis-sustanzi kimiċi,...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Evalwazzjoni skont REACH - Rapport tal-Progress 2016 Sommarju eżekuttiv u rakkomandazzjonijiet lil reġistranti 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Valutazzjoni skont REACH Rakkomandazzjonijiet lil reġistranti Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Valutazzjoni skont REACH Rakkomandazzjonijiet lil reġistranti Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Valutazzjoni skont REACH Rakkomandazzjonijiet lil reġistranti (303.1k)
Rakkomandazzjonijiet lil reġistranti Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Pjan ta' Azzjoni Komunitarju Rikorrenti Pjan ta' Azzjoni Komunitarju Rikorrenti Pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti
Il-Pjan ta' Azzjoni Komunitarju Rikorrenti (CoRAP) jispeċifika s-sustanzi li għandhom jiġu evalwati fuq perjodu ta' tliet snin. Wara l-ewwel sena, il-pjan jiġi aġġornat sabiex...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' Progress 2014 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' Progress 2014 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' Progress 2014 (983.8k)
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' Progress 2014 Aktar għarfien, aktar sigurtà Biex l-Ewropa ssir aktar b'saħħitha, aktar sigura u aktar prosperuża, nixtiequ nkunu nafu...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2013 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2013 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2013 (673.7k)
Aktar għarfien, aktar sigurtà Sabiex nagħmlu lill-Ewropa aktar f’saħħitha, aktar sigura u aktar prospera, jeħtieġ li nsiru nafu aktar dwar is-sustanzi kimiċi li...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Rapport ta' valutazzjoni 2013: aktar tagħrif, aktar sigurtà Rapport ta' valutazzjoni 2013: aktar tagħrif, aktar sigurtà Rapport ta' valutazzjoni 2013: aktar tagħrif, aktar sigurtà (1,237.0k)
Annankatu 18 Kaxxa Postali 400, fi-00121 Ħelsinki, Finlandja | echa.europa.eu FATTI U FIGURI ECHA-14-A-02-MT Ir-rapport annwali jispjega l-attivitajiet ta' valutazzjoni...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Atturi
L-atturi prinċipali fil-proċess ta' valutazzjoni huma: Ir-Reġistranti Persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), li timmanifattura jew timporta...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2012 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2012 Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2012 (1,150.0k)
Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Ħelsinki, Finlandja | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2012...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Proċess ta' valutazzjoni
Din il-grafika turi ħarsa ġenerali lejn il-proċess ta' valutazzjoni. Aqra l-paġni tal-Atturi u tal-Istadji għal aktar informazzjoni dwar il-proċess. Grafika dettaljata dwar...
Similar Results Similar Results
22/03/13
Rapport ta' Valutazzjoni 2012 - Riżultati prinċipali u rakkomandazzjonijiet ewlenin għall-industrija Rapport ta' Valutazzjoni 2012 - Riżultati prinċipali u rakkomandazzjonijiet ewlenin għall-industrija Rapport ta' Valutazzjoni 2012 - Riżultati prinċipali u rakkomandazzjonijiet ewlenin għall-industrija (304.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jekk il-kumpanija tiegħek qiegħda tipprepara għall- iskadenza tar-reġistrazzjoni li jmiss, tista'...
Similar Results Similar Results
19/03/13
X'jiġri wara l-evalwazzjoni tas-sustanza? X'jiġri wara l-evalwazzjoni tas-sustanza? X'jiġri wara l-valutazzjoni ta' sustanza?
Jekk, wara r-reviżjoni tad-dejta disponibbli u dik ġdida, l-Istat Membru tal-evalwazzjoni jikkunsidra li l-użu tas-sustanza joħloq riskju, jista' mbagħad jipproċedi...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Il-kumpanija tiegħek qiegħda timmanifattura, timporta jew tuża...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Valutazzjoni taħt REACH 2011 Valutazzjoni taħt REACH 2011 Valutazzjoni taħt REACH 2011 (792.2k)
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2011 DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ Ir-rapport jinkludi rakkmandazzjonijiet lil reġistranti potenzjali...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sommarju tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni 2011 EVALWAZZJONI TAD-DOSSIERS TA’ REĠISTRAZZJONI TA’ REACH Sommarju tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni 2011 EVALWAZZJONI TAD-DOSSIERS TA’ REĠISTRAZZJONI TA’ REACH Sommarju tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni 2011 EVALWAZZJONI TAD-DOSSIERS TA’ REĠISTRAZZJONI TA’ REACH (123.1k)
ECHA-FS-12-05-MT Sommarju tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni 2011 EVALWAZZJONI TAD-DOSSIERS TA’ REĠISTRAZZJONI TA’ REACH Il-kumpaniji, li għandhom...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Il-Valutazzjoni tas-Sustanzi Factsheet - Il-Valutazzjoni tas-Sustanzi Factsheet - Il-Valutazzjoni tas-Sustanzi (84.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Ir-Regolament REACH jinkludi proċess speċifiku għall-valutazzjoni ...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Rapport tal-Valutazzjoni tal-Progress 2009 Rapport tal-Valutazzjoni tal-Progress 2009 Rapport tal-Valutazzjoni tal-Progress 2009 (504.7k)
Il-Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Rapport ta' progress 2010 dwar Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' progress 2010 dwar Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta' progress 2010 dwar Valutazzjoni taħt REACH (556.5k)
Valutazzjoni taħt REACH Rapport ta’ Progress 2010 DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ Ir-rapport jinkludi...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display