Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Lēmums saskaņā ar vielas novērtējumu
ES dalībvalstis vērtē vielas. Izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai bažas par vielas drošu lietošanu ir pamatotas. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, papildus prasītajai...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Vērtēšana
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Darbības
Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana REACH paredz, ka ES uzņēmumiem ir jāiesniedz reģistrācijas dokumentācijas, sniedzot informāciju par to vielu būtiskajām īpašībām,...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Izvērtējums saskaņā ar REACH 2017. gada progresa ziņojums Kopsavilkums un ieteikumi reģistrētājiem 2 Izvērtējums saskaņā ar REACH 2017. gada progresa ziņojums ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH REACH izpratne
REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Izvērtējums saskaņā ar REACH – 2016. gada progresa ziņojums Kopsavilkums un ieteikumi reģistrētājiem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem (287.7k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem 2 Novērtējums...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Kopienas rīcības plāns Kopienas rīcības plāns Kopienas rīcības plāns
Kopienas rīcības plānā (CoRAP) noteiktas vielas, kas jānovērtē trīs gadu laikā. Pēc pirmā gada plānu papildina, iekļaujot vielas jaunajam trešajam gadam, kā arī izmaiņas...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums (931.5k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums (593.5k)
Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk par ķimikālijām, ko lietojam. Šeit izklāstīts, kā...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību (1,236.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Somija | echa.europa.eu FAKTI UN SKAITĻI ECHA-14-A-02-LV Gada ziņojumā ir sniegti skaidrojumi par ECHA novērtēšanas...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Dalībnieki
Izvērtēšanas procesa galvenie dalībnieki ir: Reģistrētājs A natural or legal person established within the European Economic Reģistrētājs var būt fiziska persona vai...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums (1,486.7k)
Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr.: +358 9 686180 | Fakss: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Izvērtēšanas process
Šajā diagrammā ir redzams izvērtēšanas procesa pārskats. Lai par procesu uzzinātu vairāk, izlasiet lapas "Dalībnieki" un "Posmi". Izvērtēšanas procesa detalizēta diagramma
Similar Results Similar Results
22/03/13
2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei (302.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ja jūsu uzņēmums gatavojas nākamajam reģistrācijas termiņam, varat izmantot ECHA novērtējuma...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Kas notiek pēc vielas novērtēšanas? Kas notiek pēc vielas novērtēšanas? Kas notiek pēc vielas izvērtējuma?
Ja pēc pieejamo un jauno datu izskatīšanas dalībvalsts, kura veic novērtēšanu, uzskata, ka vielas lietošana rada risku, tā var sākt vielas novērtēšanas papildu pasākumus....
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Vai Jūsu uzņēmums ražo, importē vai lieto ķimikālijas, kas ...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 (838.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA (120.2k)
ECHA-FS-12-05-LV 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA Uzņēmumiem, kam jāreģistrē vielas ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Vielas novērtēšana Factsheet - Vielas novērtēšana Factsheet - Vielas novērtēšana (82.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH regulā ir noteikta īpaša procedūra vielas novērtēšanai. Tās mērķis ir...
Similar Results Similar Results
29/02/12
2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums (523.9k)
Novērtējums saskaĦā ar REACH Progresa ziĦojums par 2009. gadu ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH (661.4k)
Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums par 2010. gadu ATRUNA Ziņojumā ir iekļauti ieteikumi potenciāliem...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display