Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti galimą riziką, susijusią su saugiu cheminės medžiagos naudojimu. Vertinančioji kompetentinga...
Similar Results Similar Results
22/02/21
REACH reglamento paaiškinimas REACH reglamento paaiškinimas REACH paaiškinimas
REACH reglamentas – tai Europos Sąjungos reglamentas, kuris buvo priimtas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali sukelti cheminės medžiagos, ir...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Evaluation process Evaluation process Vertinimo procesas
Etapai Apžvalga Vertinimo procesas 1 etapas Vertinimas 2 etapas Sprendimo priėmimas 3 etapas Tolesni veiksmai, susiję su ECHA sprendimu REACH reglamento paskirtis – apsaugoti...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas
Koreguojamajame Bendrijos veiksmų plane (CoRAP) nustatytos prioritetinės cheminės medžiagos, kurias reikia įvertinti per trejų metų laikotarpį. Vertinimo tikslas – išaiškinti...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Cheminės medžiagos vertinimas Cheminės medžiagos vertinimas Cheminės medžiagos vertinimas
Valstybės narės vertina į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą (angl. CoRAP) įtrauktas chemines medžiagas, kad išsiaiškintų, ar jos kelia riziką žmogaus sveikatai arba...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Vertinimas Vertinimas Vertinimas
ECHA ir valstybės narės vertina įmonių pateiktą informaciją, kad išnagrinėtų registracijos dokumentacijų ir pasiūlymų atlikti bandymus kokybę. Taip siekiama nustatyti, ar...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Vertinimo procesas: dalyviai Vertinimo procesas: dalyviai Dalyviai
Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai: Registruotojai Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris per metus Europos ekonominėje erdvėje...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą? Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą? Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą?
Jei vertinančioji valstybė narė, patikrinusi turimus ir naujus duomenis, mano, kad konkrečios cheminės medžiagos naudojimas kelia pavojų, ji gali atlikti tolesnius su cheminės...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 2 Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2016 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams (279.5k)
Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita (1,222.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vertinimą atliekančios valstybės narės ir registruotojų bendravimas atliekant cheminės medžiagos vertinimą. Rekomendacijos Vertinimą atliekančios valstybės narės ir registruotojų bendravimas atliekant cheminės medžiagos vertinimą. Rekomendacijos Vertinimą atliekančios valstybės narės ir registruotojų bendravimas atliekant cheminės medžiagos vertinimą. Rekomendacijos (253.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimą atliekančios valstybės narės ir registruotojų...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita (671.1k)
Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau klestėtų, todėl norime daugiau žinoti apie joje naudojamas chemines...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga (1,235.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-02-LT Metinėje ataskaitoje pristatoma Europos cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita (1,021.2k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija| Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m....
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams (305.3k)
annankatu 18, p.o. box 400,fi-00121 helsinki, finland |echa.europa.eu Jei ruošiatės iki kito registracijos termino užregistruoti cheminę medžiagą ir norite dokumentaciją...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 (769.9k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. + 358 9 686180 | Faks. + 358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS (128.9k)
ECHA-FS-12-05-LT 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS Įmonėms, kurios turi užregistruoti chemines...
Similar Results Similar Results
01/03/12
2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita (491.1k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2009 m. pažangos ataskaita ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita (600.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2010 m. pažangos ataskaita ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Siekiant, kad būsimos...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display