Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Evaluation process Evaluation process Értékelési folyamat
Szakaszok Áttekintés Értékelési folyamat 1. szakasz Értékelés 2. szakasz Határozathozatal 3. szakasz Az ECHA határozatának nyomon követése A REACH célja az emberi egészség és a...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Közösségi gördülő cselekvési terv Közösségi gördülő cselekvési terv Közösségi gördülő cselekvési terv
A közösségi gördülő cselekvési terv prioritási sorrendbe állítja a következő hároméves időszak alatt értékelendő anyagokat. Az értékelés célja annak tisztázása, hogy...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Anyagok értékelése Anyagok értékelése Anyagok értékelése
A tagállamok elvégzik a közösségi gördülő cselekvési tervben felsorolt anyagok értékelését annak tisztázására, hogy felhasználásuk kockázatot jelent-e az emberi egészségre vagy...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Értékelés Értékelés Értékelés
Az ECHA és a tagállamok értékelik a vállalatok által benyújtott információkat, hogy ellenőrizzék a regisztrálási dokumentációk és a vizsgálati javaslatok minőségét. Ezzel azt...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Értékelési folyamat: Résztvevők Értékelési folyamat: Résztvevők Szereplők
Az értékelés folyamatának főbb résztvevői a következők: Regisztrálók Regisztrálóként járhat el az az Európai Gazdasági Térségben (EGT) letelepedett természetes vagy jogi...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Mi történik az anyagok értékelését követően? Mi történik az anyagok értékelését követően? Mi történik az anyagok értékelését követően?
Ha a rendelkezésre álló és az új adatok felülvizsgálata után az értékelést végző tagállam úgy ítéli meg, hogy az anyag felhasználása kockázattal jár, az anyag értékelését...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Ajánlások – anyagértékelés – panelek Ajánlások – anyagértékelés – panelek Anyagértékeléssel kapcsolatos határozat
Az anyagok értékelését az uniós tagállamok végzik. Célja az anyagok biztonságos használatával kapcsolatos kockázatok tisztázása. Az értékelést végző illetékes hatóság az...
Similar Results Similar Results
24/05/19
A REACH-rendeletben előírt értékelés Jelentés a 2017. évi eredményekről Összefoglaló és ajánlások a regisztrálóknak 2 A REACH-rendeletben előírt értékelés: Jelentés...
Similar Results Similar Results
03/05/18
A REACH-rendeletben előírt értékelés – Eredményjelentés 2016 Összefoglaló és a regisztrálóknak szóló ajánlások 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
A REACH szerinti értékelés – 2015. évi előrehaladási jelentés Ajánlások a regisztrálóknak A REACH szerinti értékelés – 2015. évi előrehaladási jelentés Ajánlások a regisztrálóknak A REACH szerinti értékelés – 2015. évi előrehaladási jelentés Ajánlások a regisztrálóknak (286.5k)
A REACH szerinti értékelés – 2015. évi előrehaladási jelentés Ajánlások a regisztrálóknak 2 A...
Similar Results Similar Results
23/03/16
A REACH szerinti értékelés – 2014. évi előrehaladási jelentés A REACH szerinti értékelés – 2014. évi előrehaladási jelentés A REACH szerinti értékelés – 2014. évi előrehaladási jelentés (1,020.8k)
A REACH szerinti értékelés – 2014. évi előrehaladási jelentés Több tapasztalat, nagyobb biztonság Ahhoz, hogy Európa lakosságát egészségesebbé, magát Európát pedig ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Az értékelést végző tagállam és a regisztrálók együttműködése az anyagok értékelése kapcsán – Javaslatok Az értékelést végző tagállam és a regisztrálók együttműködése az anyagok értékelése kapcsán – Javaslatok Az értékelést végző tagállam és a regisztrálók együttműködése az anyagok értékelése kapcsán – Javaslatok (216.6k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Az értékelést végző tagállam és a regisztrálók...
Similar Results Similar Results
13/08/14
A REACH szerinti értékelés 2013. évi előrehaladási jelentés: A REACH szerinti értékelés 2013. évi előrehaladási jelentés: A REACH szerinti értékelés 2013. évi előrehaladási jelentés: (614.9k)
Több ismeret, nagyobb biztonság Ahhoz, hogy Európa lakosságát egészségesebbé, magát Európát pedig biztonságosabbá és virágzóbbá tegyük, többet szeretnénk tudni az ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013. évi értékelő jelentés: több tapasztalat, nagyobb biztonság 2013. évi értékelő jelentés: több tapasztalat, nagyobb biztonság 2013. évi értékelő jelentés: több tapasztalat, nagyobb biztonság (1,238.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finnország | echa.europa.eu TÉNYEK ÉS ADATOK ECHA-14-A-02-HU Az éves beszámoló feltárja az ECHA 2013. évi értékelési...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló jelentés 2012 REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló jelentés 2012 REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló jelentés 2012 (1,017.8k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. évi értékelő jelentés - Főbb eredmények és fontosabb ajánlások az iparnak 2012. évi értékelő jelentés - Főbb eredmények és fontosabb ajánlások az iparnak 2012. évi értékelő jelentés - Főbb eredmények és fontosabb ajánlások az iparnak (307.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ha vállalata a következő regisztrálási határidőre készül, felhasználhatja az ECHA értékelő...
Similar Results Similar Results
19/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Vállalata olyan vegyi anyagokat gyárt, importál vagy használ fel,...
Similar Results Similar Results
01/02/13
REACH-ben előírt értékelés 2011 REACH-ben előírt értékelés 2011 REACH-ben előírt értékelés 2011 (642.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló jelentés ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
A 2011. évi értékelő jelentés összefoglalása A REACH SZERINTI REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE A 2011. évi értékelő jelentés összefoglalása A REACH SZERINTI REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE A 2011. évi értékelő jelentés összefoglalása A REACH SZERINTI REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE (98.7k)
ECHA-FS-12-05-HU A 2011. évi értékelő jelentés összefoglalása A REACH SZERINTI REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE Azoknak a társaságoknak,...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Az anyagok értékelés Factsheet - Az anyagok értékelés Factsheet - Az anyagok értékelés (88.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach A REACH-rendelet külön eljárást ír elő az anyagok értékelésére. Az értékelés ...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Eredményekről szóló jelentés 2009 Eredményekről szóló jelentés 2009 Eredményekről szóló jelentés 2009 (477.2k)
A REACH-ben elıírt értékelés Eredményekrıl szóló jelentés – 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. évi folyamatjelentés a REACH szerinti értékelésről 2010. évi folyamatjelentés a REACH szerinti értékelésről 2010. évi folyamatjelentés a REACH szerinti értékelésről (503.3k)
A REACH-ben előírt értékelés Eredményekről szóló jelentés 2010 FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Ez a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display