Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 19 results.
Most relevant Last modified
Evaluation process Evaluation process Postupak evaluacije
Faze Pregled Postupak evaluacije 1. faza Procjena 2. faza Donošenje odluke 3. faza Mjere nakon odluke ECHA-e Cilj Uredbe REACH zaštita je ljudskog zdravlja i okoliša, a njezinim...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Tekući akcijski plan Zajednice Tekući akcijski plan Zajednice Trogodišnji akcijski plan Zajednice
Tekući akcijski plan Zajednice (CoRAP) daje prioritet tvarima čija je evaluacija predviđena u razdoblju od tri godine. Cilj je evaluacije razjasniti razlog za zabrinutost da bi...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Evaluacija tvari Evaluacija tvari Evaluacija tvari
Države članice evaluiraju tvari navedene u tekućem akcijskom planu Zajednice (CoRAP) kako bi se provjerilo predstavlja li njihova uporaba rizik za zdravlje ljudi ili okoliš....
Similar Results Similar Results
26/11/19
Evaluacija Evaluacija Evaluacija
ECHA i države članice evaluiraju informacije koje podnose poduzeća kako bi ispitale kvalitetu registracijskih dosjea i prijedloga ispitivanja. Cilj je razjasniti predstavlja li...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Postupak evaluacije: subjekti Postupak evaluacije: subjekti Akteri
Glavni su dionici u postupku evaluacije: Podnositelji registracije Podnositelj registracije može biti fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskom gospodarskom...
Similar Results Similar Results
14/11/19
What happens after substance evaluation? What happens after substance evaluation? Što se događa nakon evaluacije tvari?
Ako, nakon pregleda dostupnih i novih podataka, država clanica koja provodi evaluaciju smatra da uporaba te tvari predstavlja rizik, ona može nastaviti provoditi daljnje mjere...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Preporuke – evaluacija tvari – paneli Preporuke – evaluacija tvari – paneli Odluka u sklopu evaluacije tvari
Evaluaciju tvari provode države članice EU-a. Cilj evaluacije tvari jest razjasniti sporna pitanja povezana sa sigurnom uporabom tvari. Uz standardne zahtjeve obavješćivanja...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH: Izvješće o napretku za 2017. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 2 Evaluacija u skladu s Uredbom REACH:...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH see also Understanding REACH see also Što je REACH
Vidi još i Information on REACH for companies established outside the EU
Similar Results Similar Results
15/08/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH – Izvješće o napretku za 2016. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija (282.9k)
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. (1,171.3k)
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europu učinili zdravijom, sigurnijom i prosperitetnijom, želimo znati više o...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Interakcija između države članice koja obavlja evaluaciju i podnositelja registracije u skladu s evaluacijom tvari – Preporuke Interakcija između države članice koja obavlja evaluaciju i podnositelja registracije u skladu s evaluacijom tvari – Preporuke Interakcija između države članice koja obavlja evaluaciju i podnositelja registracije u skladu s evaluacijom tvari – Preporuke (205.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Interakcija između države članice koja obavlja...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. (571.6k)
Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europa bila zdravija, sigurnija i prosperitetnija, želimo znati više o kemikalijama koje koristimo. Ovo je način kako...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti (1,238.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ČINJENICE I BROJKE ECHA-14-A-02-HR U godišnjem izvješću obrazlažu se aktivnosti ocjenjenjivanja...
Similar Results Similar Results
11/04/14
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Je li vaše poduzeće proizvođač, uvoznik ili korisnik kemikalija...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju (302.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ako se vaša tvrtka priprema za sljedeći registracijski rok, možete upotrijebiti analizu i...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. (994.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012....
Similar Results Similar Results
05/06/13
Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. (732.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku ...
Similar Results Similar Results
04/06/13
Showing 19 results.

Categories Display