Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Preporuke – evaluacija tvari – paneli Preporuke – evaluacija tvari – paneli Odluka u sklopu evaluacije tvari
Evaluaciju tvari provode države članice EU-a. Cilj evaluacije tvari jest razjasniti sporna pitanja povezana sa sigurnom uporabom tvari. Uz standardne zahtjeve obavješćivanja...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Evaluacija
Similar Results Similar Results
27/02/19
Requests for further information - Links Requests for further information - Links Zahtjevi za dodatnim informacijama
Vidi još i Dossier evaluation process Committees Secretariat Unit The Member State Committee
Similar Results Similar Results
28/11/18
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Koraci
Priprema i podnošenje dosjea Uredbom REACH od tvrtki u Europskoj uniji zahtijeva se podnošenje registracijskih dosjea koji pružaju informacije o intrinzičnim svojstvima tvari...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH: Izvješće o napretku za 2017. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 2 Evaluacija u skladu s Uredbom REACH:...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Što je REACH
REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH – Izvješće o napretku za 2016. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija (282.9k)
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Community Rolling Action Plan Community Rolling Action Plan Trogodišnji akcijski plan Zajednice
U trogodišnjem akcijskom planu Zajednice (CoRAP) navedene su tvari koje treba evaluirati tijekom razdoblja od tri godine. Po isteku prve godine plan će se ažurirati kako bi...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. (1,171.3k)
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europu učinili zdravijom, sigurnijom i prosperitetnijom, želimo znati više o...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Substance Evaluation Substance Evaluation Evaluacija tvari
Države članice evaluiraju određene tvari kako bi razjasnile predstavlja li njihova uporaba rizik po zdravlje ljudi ili okoliš. Cilj te evaluacije jest zatražiti dodatne...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. (571.6k)
Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europa bila zdravija, sigurnija i prosperitetnija, želimo znati više o kemikalijama koje koristimo. Ovo je način kako...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti (1,238.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ČINJENICE I BROJKE ECHA-14-A-02-HR U godišnjem izvješću obrazlažu se aktivnosti ocjenjenjivanja...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Akteri
Glavni dionici u postupku evaluacije su: Podnositelji zahtjeva za registracijom Podnositelj zahtjeva za registracijom može biti svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim...
Similar Results Similar Results
23/01/14
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Je li vaše poduzeće proizvođač, uvoznik ili korisnik kemikalija...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju (302.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ako se vaša tvrtka priprema za sljedeći registracijski rok, možete upotrijebiti analizu i...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. (994.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012....
Similar Results Similar Results
05/06/13
Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. (732.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku ...
Similar Results Similar Results
04/06/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Postupak evaluacije
Ovaj dijagram daje pregled postupka evaluacije. Kako biste dobili više informacija o postupku, molimo pročitajte dio o Dionicima i koracima. Detaljni dijagram postupka evaluacije
Similar Results Similar Results
22/03/13
What happens after substance evaluation? What happens after substance evaluation? Što se događa nakon evaluacije tvari?
Ako, nakon pregleda dostupnih i novih podataka, država clanica koja provodi evaluaciju smatra da uporaba te tvari predstavlja rizik, ona može nastaviti provoditi daljnje mjere...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Showing 20 results.

Categories Display