Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Suositukset – aineen arv. – paneelit Suositukset – aineen arv. – paneelit Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä huolenaiheita. Arvioiva toimivaltainen viranomainen voi...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Arviointi
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Vaiheet
Asiakirja-aineiston valmistelu ja toimittaminen REACH-asetuksen mukaan EU:n yritysten on toimitettava rekisteröintiasiakirjat kaikista aineista, joita valmistetaan tai...
Similar Results Similar Results
22/11/18
REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 2 REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH-asetuksen mukainen arviointi – Edistymiskertomus 2016 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymiskertomus 2015 Suosituksia rekisteröijille 2 Kertomus...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma Yhteisön jatkuva toimintasuunnitelma
Säännöllisesti päivitettävässä yhteisön toimintasuunnitelmassa (CoRAP) määritetään aineet, jotka on määrä arvioida kolmen vuoden aikana. Suunnitelmaan päivitetään ensimmäisen...
Similar Results Similar Results
21/03/16
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 (880.4k)
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 Tieto lisää turvallisuutta Tehdäksemme Euroopasta terveemmän, turvallisemman ja vauraamman haluamme tietää...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 (537.1k)
Tieto lisää turvallisuutta Haluamme saada lisää tietoa käytössä olevista kemikaaleista ja parantaa terveyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. Niinpä ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta (1,232.2k)
annankatu 18, pl 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ASIA- JA NUMEROTIETOA ECHA-14-A-02-FI Vuosikertomuksessa selitetään ECHAn arviointitoimia vuonna 2013,...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Toimijat
Arviointiprosessin päätoimijat ovat: Rekisteröijät Euroopan talousalueelle (ETA) sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ETA:n alueella tai maahantuo...
Similar Results Similar Results
23/01/14
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 (910.5k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi | puh. +358 9 686180 | faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Arviointiprosessi
Tässä kaaviossa näytetään yleiskuva arviointiprosessista. Lisätietoja prosessista on Toimijat-ja Vaiheet-sivulla. Yksityiskohtainen kaavio arviointiprosessista
Similar Results Similar Results
22/03/13
Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jos yrityksenne valmistautuu seuraavaan rekisteröinnin määräaikaan, voitte käyttää...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Mitä aineen arvioinnin jälkeen tapahtuu? Mitä aineen arvioinnin jälkeen tapahtuu? Mitä aineen arvioinnin jälkeen tapahtuu?
Jos arvioinnista vastaava jäsenvaltio katsoo käytettävissä olevien ja uusien tietojen tarkastelun jälkeen, että aineen käyttö aiheuttaa riskin, se voi käynnistää aineen...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Valmistaako, tuoko tai käyttääkö yrityksesi kemikaaleja, jotka on...
Similar Results Similar Results
01/02/13
REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 (513.8k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | P. +358 9 686180 | F. +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymistä koskeva kertomus 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI (55.5k)
ECHA-FS-12-05-FI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Kaikkia yrityksiä, joiden on rekisteröitävä...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Aineiden arviointi Factsheet - Aineiden arviointi Factsheet - Aineiden arviointi (82.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH-asetukseen sisältyy erityinen menettely aineiden arvioimiseksi. ...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 (439.6k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti (453.9k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2010 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Kertomuksessa esitetään...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display