Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Evaluation process Evaluation process Vurderingsproces
Faser Oversigt Vurderingsproces Fase 1 Vurdering Fase 2 Afgørelsesproces Fase 3 Opfølgning på ECHA's afgørelse REACH-forordningen sigter mod at beskytte sundheden og miljøet, og...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Den rullende fællesskabshandlingsplan Den rullende fællesskabshandlingsplan Den løbende handlingsplan for Fællesskabet
I den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) prioriteres de stoffer, der skal vurderes over en periode på tre år. Vurderingen har til formål at klarlægge betænkeligheder ved,...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Stofvurdering Stofvurdering Stofevaluering
Medlemsstaterne vurderer stoffer, der er opført i CoRAP, for at klarlægge, om deres brug udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Formålet er at anmode registranter...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Vurdering Vurdering Evaluering
ECHA og medlemsstaterne vurderer de oplysninger, virksomhederne har indsendt, for at gennemgå registreringsdossierernes kvalitet og behandle forslagene til forsøg. Målet er at...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Vurderingsprocessen: Aktører Vurderingsprocessen: Aktører Aktører
Hovedaktørerne i vurderingsprocessen er: Registranter En registrant kan være en fysisk eller juridisk person, der er hjemmehørende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Hvad sker der efter en stofvurdering? Hvad sker der efter en stofvurdering? Hvad sker der efter stofevaluering?
Såfremt den medlemsstat, der foretager vurderingen, efter en gennemgang af de foreliggende og nye data, anser anvendelsen af stoffet for at medføre en risiko, kan den iværksætte...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Anbefalinger - stofvurdering - paneler Anbefalinger - stofvurdering - paneler Afgørelse under stofvurdering
Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 Resumé og anbefalinger til registranter 2 Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Vurdering i henhold til REACH – Statusrapport for 2016 Resumé og anbefalinger til registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter (290.9k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter 2 Vurdering i...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 (866.0k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering – anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering – anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering – anbefalinger (164.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Samspil mellem den vurderende medlemsstat og...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 (470.1k)
Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de kemikalier, vi bruger. Sådan indsamler,...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed (1,237.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-02-DA Den årlige rapport redegør for ECHA’s vurderingsaktivitet i 2013,, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 (888.3k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels ingfors , Finland | T lf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien (304.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Hvis din virksomhed er ved at forberede sig til den næste registreringsfrist, kan du bruge...
Similar Results Similar Results
19/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Producerer, importerer eller anvender din virksomhed kemikalier,...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 (544.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER (57.5k)
ECHA-FS-12-05-DA Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Virksomheder, der skal registrere stoffer inden...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Stofvurdering Factsheet - Stofvurdering Factsheet - Stofvurdering (83.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH-forordningen indeholder bestemmelser om en særlig stofvurderingsproces,...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 (429.5k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 (407.8k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Rapporten indeholder anbefalinger til potentielle...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display