Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Anbefalinger - stofvurdering - paneler Anbefalinger - stofvurdering - paneler Afgørelse under stofvurdering
Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Evaluering
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Trin
Udarbejdelse og indsendelse af dossierer I henhold til REACH-forordningen skal virksomheder i EU indsende registreringsdossierer med oplysninger om de iboende egenskaber for...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 Resumé og anbefalinger til registranter 2 Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH At forstå REACH
REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Vurdering i henhold til REACH – Statusrapport for 2016 Resumé og anbefalinger til registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter (290.9k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter 2 Vurdering i...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Rullende fællesskabshandlingsplan Rullende fællesskabshandlingsplan Den løbende handlingsplan for Fællesskabet
I den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) anføres de stoffer, som skal vurderes gennem en periode på tre år. Efter det første år ajourføres planen med stoffer til...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 (866.0k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 (470.1k)
Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de kemikalier, vi bruger. Sådan indsamler,...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed (1,237.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-02-DA Den årlige rapport redegør for ECHA’s vurderingsaktivitet i 2013,, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Aktører
Hovedaktørerne i vurderingsprocessen er: Registranter En fysisk eller juridisk person, der er etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og som...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 (888.3k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels ingfors , Finland | T lf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Vurderingsproces
Dette diagram giver et overblik over vurderingsprocessen. Du kan finde flere oplysninger om processen på siderne Aktører og Trin. Detaljeret diagram for vurderingsprocessen
Similar Results Similar Results
22/03/13
Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien (304.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Hvis din virksomhed er ved at forberede sig til den næste registreringsfrist, kan du bruge...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hvad sker der efter en stofvurdering? Hvad sker der efter en stofvurdering? Hvad sker der efter stofevaluering?
Såfremt den medlemsstat, der foretager vurderingen, efter en gennemgang af de foreliggende og nye data, anser anvendelsen af stoffet for at medføre en risiko, kan den iværksætte...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Producerer, importerer eller anvender din virksomhed kemikalier,...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 (544.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER (57.5k)
ECHA-FS-12-05-DA Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Virksomheder, der skal registrere stoffer inden...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Stofvurdering Factsheet - Stofvurdering Factsheet - Stofvurdering (83.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH-forordningen indeholder bestemmelser om en særlig stofvurderingsproces,...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 (429.5k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 (407.8k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Rapporten indeholder anbefalinger til potentielle...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display