Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit obavy týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o informace...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Hodnocení
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Kroky
Příprava a předložení dokumentace Nařízení REACH požaduje po společnostech z EU, aby předkládaly registrační dokumentace poskytující informace o vnitřních vlastnostech látek,...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok 2017 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 2 Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Hodnocení podle nařízení REACH – zpráva o pokroku za rok 2016 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci (286.0k)
Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Průběžný akční plán Společenství Průběžný akční plán Společenství Průběžný akční plán Společenství
Průběžný akční plán Společenství upřesňuje látky, které mají být v průběhu tří let vyhodnoceny. Po prvním roce se plán aktualizuje, aby zahrnoval látky pro další rok, jakož i...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 (940.7k)
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Více znalostí, větší bezpečnost Abychom Evropu učinili zdravější, bezpečnější a úspěšnější, chceme vědět více ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost (1,239.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-02-CS Výroční zpráva vysvětluje činnosti agentury ECHA v oblasti...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Účastníci
Hlavními účastníky v postupu hodnocení jsou tyto subjekty: Žadatelé o registraci Jako žadatel o registraci může vystupovat fyzická nebo právnická osoba zřízená v rámci...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 (1,044.7k)
A nnankatu 18, PO Box 400, FI-00121 Hels inky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Postup hodnocení
Tento graf znázorňuje přehled postupu hodnocení. Více informací o postupu najdete na stránkách v sekcích Účastníci a Kroky. Podrobný graf postupu hodnocení
Similar Results Similar Results
22/03/13
Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Pokud se váš podnik připravuje na příští termín registrace, můžete využít analýzu a doporučení...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Co se děje po hodnocení látky? Co se děje po hodnocení látky? Co se stane po hodnocení látky?
Pokud se po přezkumu dostupných a nových údajů hodnotící členský stát domnívá, že použití dané látky představuje riziko, může přistoupit ke krokům navazujícím na hodnocení...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Vyrábí, dováží nebo používá vaše společnost chemické látky, které...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 (812.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH (100.4k)
ECHA-FS-12-05-CS Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Společnostem, které musí registrovat ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Hodnocení látky Factsheet - Hodnocení látky Factsheet - Hodnocení látky (83.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Nařízení REACH obsahuje zvláštní postup pro hodnocení látky. Jeho cílem je...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 (460.1k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH (656.3k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 UPOZORNĚNÍ Tato zpráva obsahuje doporučení pro potenciální...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display