Search

Results for tag Socio-Economic Analysis
Most relevant Last modified
Vadlīnijas par sociāli ekonomiskās analīzes kā licencēšanas pieteikuma daļas sagatavošanu Vadlīnijas par sociāli ekonomiskās analīzes kā licencēšanas pieteikuma daļas sagatavošanu Vadlīnijas par sociāli ekonomiskās analīzes kā licencēšanas pieteikuma daļas sagatavošanu (2,246.1k)
VADLĪNIJAS PAR LICENCĒŠANAS PIETEIKUMA SAGATAVOŠANUS SEA_guidance_LV_clean_IR corrected.doc 1 1. redakcija janvāris 2011 Vadlīnijas par sociāli...
Similar Results Similar Results
13/12/11
Showing 1 result.

Categories Display