Search

Results for tag SME
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Zob. również Zalecenie Komisji 2003/361/WE w sprawie definicji MŚP [PDF] Rozporządzenie w sprawie opłat (WE) nr 564/2013 [PDF] Rozporządzenie w sprawie produktów...
Similar Results Similar Results
02/07/20
Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP – linki Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP – linki Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP
Zobacz również: Zalecenie Komisji 2003/361/WE w sprawie definicji MŚP [PDF] Decyzja zarządu nr MB/D/29/2010 w sprawie należności [PDF] Decyzja zarządu nr MB/21/2012 [PDF] ...
Similar Results Similar Results
02/07/20
What to do if you incorrectly indicated the SME size category What to do if you incorrectly indicated the SME size category Co zrobić w przypadku błędnego określenia kategorii wielkości przedsiębiorstwa
Jeśli zdali sobie Państwo sprawę z tego, że podali w REACH-IT niewłaściwą kategorię wielkości swojego przedsiębiorstwa (lub przedsiębiorstwa, które reprezentują Państwo jako...
Similar Results Similar Results
26/05/20
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
Powiązane linki Zalecenie Komisji 2003/361/WE w sprawie definicji MŚP [PDF] Poradnik Komisji w sprawie definicji MŚP [PDF] Elektroniczny test MŚP Europejski Portal dla...
Similar Results Similar Results
08/01/19
Electroniczny test MŚP Tego poręcznego narzędzia możesz użyć do sprawdzenia, czy twoje przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo, które reprezentujesz jako wyłączny przedstawiciel,...
Similar Results Similar Results
30/10/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied (80.6k)
Helsinki, dnia 12 lutego 2013 r. Doc: MB/21/2012/D wersja ostateczna DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010 W SPRAWIE KLASYFIKACJI...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied (145.2k)
Helsinki, dnia 12 listopada 2010 r. MB/D/29/2010 wersja ostateczna DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY ...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP (1,143.0k)
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY (98.9k)
1 (4) Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA...
Similar Results Similar Results
12/06/15
SME - verification - links SME - verification - links Weryfikacja MŚP
Powiązane linki Sąd Unii Europejskiej Rada Odwoławcza ECHA
Similar Results Similar Results
29/11/13
DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY (169.6k)
PL PL DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY (Decyzja zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów) ...
Similar Results Similar Results
11/07/13
Showing 12 results.

Categories Display