Search

Results for tag SME
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Преди да декларирате, че вашето дружество е МСП, запознайте се със съответната дефиниция на ЕС. Препоръката на Комисията 2003/361/EО е единствената автентична основа за...
Similar Results Similar Results
16/08/19
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Малки и средни предприятия (MСП)
Свързани връзки Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията за дефиницията за малки и средни предприятия [PDF] Ръководство на Комисията за дефиницията за МСП [PDF] Електронен...
Similar Results Similar Results
08/01/19
Електронен тест за МСП Можете да използвате следния инструмент, за да проверите дали вашето предприятие или предприятието, което представлявате като изключителен представител,...
Similar Results Similar Results
30/10/18
Съвети за МСП 1. Определете за каква цел се нуждаете от консултант Търсите съвети относно процедурата по регистрация или някой, който да свърши работата вместо вас? Или се...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Също за справка Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията за дефиницията за малки и средни предприятия [PDF] Регламент (ЕС) № 564/2013 относно таксите [PDF] Регламент относно...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied (79.5k)
Хелзинки, 12 февруари 2013 г. Док.: MB/21/2012/D окончателен РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010 ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied (141.9k)
Хелзинки, 12 ноември 2010 г. MB/D/29/2010 окончателен РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ ...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП (1,162.9k)
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Отказ от...
Similar Results Similar Results
28/08/15
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ (100.5k)
1 (4) Решение на Управителния съвет № 14/2015 Публично (справочен документ MB/43/2014) 4 юни 2015 г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Следвайте тези указания, ако установите, че сте посочили в REACH-IT неправилна категория за големината на вашето дружество (или дружеството, което представлявате като...
Similar Results Similar Results
10/06/15
SME - verification - links SME - verification - links Проверка на МСП
Свързани връзки Общ съд на Европейския съюз Апелативен съвет на ECHA
Similar Results Similar Results
29/11/13
РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ (471.5k)
BG BG РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ (Решение на управителния съвет на Европейската агенция по химикали) ...
Similar Results Similar Results
11/07/13
Showing 12 results.

Categories Display