Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Obveznosti v zvezi s seznamom kandidatnih snovi
Za podjetja morda veljajo pravne obveznosti, ki so posledica vključitve snovi na seznam kandidatnih snovi. Te obveznosti, veljavne od datuma vključitve, se ne nanašajo samo na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi
Opombe: Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Dokumentacija za omejitev se v agenciji ECHA pripravi v skladu s členom 69(2)
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Omejitev
Podatki o omejenih snoveh
Similar Results Similar Results
10/11/17
Omejitev – informacije Omejitev – informacije Podatki o omejenih snoveh
Omejitve snovi, mešanic in/ali izdelkov so navedene v Prilogi XVII k uredbi REACH. Znanstvena utemeljitev predlogov za omejitve je podana v mnenjih Odbora za oceno tveganja in...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Omejitve – posvetovanje Omejitve – posvetovanje Javna posvetovanja
O predlogih za omejitve (določenih v poročilu o omejitvi iz Priloge XV) in osnutkih mnenj Odbora za socialno-ekonomsko analizo poteka javno posvetovanje. Agencija ECHA tudi...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Več informacij o členu 69(2) Več informacij o členu 69(2)
Slika 1: Postopek na podlagi člena 69(2) Postopek obravnave in priprave omejitve je stopenjski in je prikazan na sliki 1 in v spodaj navedenih petstopenjskih korakih:...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Omejitve – priprava Omejitve – priprava Priprava predloga za omejitev
Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko predlaga omejitve, če ugotovi, da je treba tveganje zaradi proizvodnje, dajanja na trg (vključno z uvažanjem)...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Postopek za določitev omejitev Postopek za določitev omejitev Postopek omejitve
Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko začne postopek za določitev omejitev, če je zaskrbljena, da neka snov pomeni nesprejemljivo tveganje za...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Smernice za zahteve za snovi v izdelkih Različica 4.0 – junij 2017 1 S M E R N I C E Smernice za...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH Kaj je REACH?
REACH je uredba Evropske unije, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem...
Similar Results Similar Results
07/10/17
POROČILO IZ PRILOGE XV EVALVACIJA MOŽNIH TVEGANJ ZA ZDRAVJE ZARADI RECIKLIRANIH GUMENIH ZRNC, KI SE UPORABLJAJO KOT POLNILO ZA SINTETIČNO TRAVO NA...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Smernice za nadaljnje uporabnike Smernice za nadaljnje uporabnike Smernice za nadaljnje uporabnike (1,398.6k)
S M E R N I C E Smernice za nadaljnje uporabnike Različica 2.1 Oktober 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display