Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Razumevanje uredbe REACH Razumevanje uredbe REACH Kaj je REACH?
Uredba REACH je predpis Evropske unije, ki je bil sprejet za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, ter hkrati za...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Omejitve – posvetovanje Omejitve – posvetovanje Posvetovanja
O predlogih za omejitve (določenih v poročilu o omejitvi iz Priloge XV) in osnutkih mnenj Odbora za socialno-ekonomsko analizo poteka posvetovanje. Agencija ECHA tudi objavi...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Postopek za določitev omejitev Postopek za določitev omejitev Postopek omejitve
Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko začne postopek za določitev omejitev, če je zaskrbljena, da neka snov pomeni nesprejemljivo tveganje za...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Omejitev
Javna posvetovanja
Similar Results Similar Results
12/02/20
Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Obveznosti v zvezi s seznamom kandidatnih snovi
Za podjetja morda veljajo pravne obveznosti, ki so posledica vključitve snovi na seznam kandidatnih snovi. Te obveznosti, veljavne od datuma vključitve, se ne nanašajo samo na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi
Opombe: Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Dokumentacija za omejitev se v agenciji ECHA pripravi v skladu s členom 69(2)
Similar Results Similar Results
10/11/17
Omejitev – informacije Omejitev – informacije Podatki o omejenih snoveh
Omejitve snovi, mešanic in/ali izdelkov so navedene v Prilogi XVII k uredbi REACH. Znanstvena utemeljitev predlogov za omejitve je podana v mnenjih Odbora za oceno tveganja in...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Več informacij o členu 69(2) Več informacij o členu 69(2)
Slika 1: Postopek na podlagi člena 69(2) Postopek obravnave in priprave omejitve je stopenjski in je prikazan na sliki 1 in v spodaj navedenih petstopenjskih korakih:...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Omejitve – priprava Omejitve – priprava Priprava predloga za omejitev
Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko predlaga omejitve, če ugotovi, da je treba tveganje zaradi proizvodnje, dajanja na trg (vključno z uvažanjem)...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Smernice za zahteve za snovi v izdelkih Različica 4.0 – junij 2017 1 S M E R N I C E Smernice za...
Similar Results Similar Results
18/10/17
POROČILO IZ PRILOGE XV EVALVACIJA MOŽNIH TVEGANJ ZA ZDRAVJE ZARADI RECIKLIRANIH GUMENIH ZRNC, KI SE UPORABLJAJO KOT POLNILO ZA SINTETIČNO TRAVO NA...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Smernice za nadaljnje uporabnike Smernice za nadaljnje uporabnike Smernice za nadaljnje uporabnike (1,398.6k)
S M E R N I C E Smernice za nadaljnje uporabnike Različica 2.1 Oktober 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display