Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Înțelegerea REACH Înțelegerea REACH Înţelegerea REACH
REACH este un regulament al Uniunii Europene care a fost adoptat pentru a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului față de riscurile pe care le pot prezenta...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Restricționările – Consultarea Restricționările – Consultarea Consultări
Propunerile de restricționare (expuse într-un raport de restricționare în conformitate cu anexa XV) și proiectele de avize ale CASE fac obiectul unei consultări. De asemenea,...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Procedura de restricționare Procedura de restricționare Procedura de restricţionare
Un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei Europene, poate iniția procedura de restricționare atunci când există îngrijorarea că o anumită substanță prezintă un risc...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Restricţie
Consultări publice
Similar Results Similar Results
12/02/20
Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Obligații pentru lista substanțelor candidate
Pentru întreprinderi pot exista obligații legale care decurg din includerea substanțelor în lista substanțelor candidate. Aceste obligații, care se aplică de la data includerii...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabel cu lista substanțelor candidate Tabel cu lista substanțelor candidate Lista substanțelor candidate
Note: Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Dosarele de restricționare ale ECHA pregătite conform articolului 69 alineatul (2)
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restricționările privind substanțele, amestecurile și/sau articolele sunt stabilite în anexa XVII la Regulamentul REACH. Avizele formulate de Comitetul pentru evaluarea...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Mai multe informații privind articolul 69 alineatul (2) Mai multe informații privind articolul 69 alineatul (2)
Figura 1: Procesul prevăzut la articolul 69 alineatul (2). Procesul pentru luarea în considerare a unei restricționări și pentru elaborarea acesteia este structurat, fiind...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei Europene, poate propune restricționări în cazul în care constată că riscurile rezultate din producerea, introducerea pe piață...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ghidul cerințelor pentru substanțele din articole Versiunea 4.0 – iunie 2017 1 G H I D Ghidul...
Similar Results Similar Results
18/10/17
RAPORT ÎN CONFORMITATE CU ANEXA XV EVALUAREA POSIBILELOR RISCURI PENTRU SĂNĂTATE ASOCIATE CU GRANULELE DE CAUCIUC RECICLAT UTILIZATE CA MATERIAL DE...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Ghid pentru utilizatorii din aval Ghid pentru utilizatorii din aval Ghid pentru utilizatorii din aval (1,644.6k)
G H I D U R I Ghid pentru utilizatorii din aval Versiunea 2.1 octombrie 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display