Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Obowiązki wynikające z umieszczenia na liście kandydackiej
Przedsiębiorstwa mogą posiadać zobowiązania prawne wynikające z umieszczenia substancji na liście kandydackiej. Zobowiązania te, które wchodzą w życie od daty umieszczenia na...
Similar Results Similar Results
05/02/21
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Ograniczenia – konsultacje Ograniczenia – konsultacje Konsultacje
Wnioski w sprawie ograniczenia (określone w sprawozdaniu w sprawie ograniczeń zgodnie z załącznikiem XV) oraz projekty opinii SEAC podlegają konsultacjom. ECHA publikuje również...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Procedura stosowania ograniczeń Procedura stosowania ograniczeń Procedura wprowadzania ograniczeń
Państwo członkowskie (lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej) może wszcząć procedurę stosowania ograniczeń, jeżeli obawia się, że dana substancja stwarza niedopuszczalne...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Ograniczenie
Konsultacje publiczne
Similar Results Similar Results
12/02/20
Tabela z listą kandydacką Tabela z listą kandydacką Lista kandydacka
Uwagi: Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link Działania ECHA w zakresie ograniczeń
entacje ECHA dotyczące ograniczenia przygotowane zgodnie z art. 69 ust. 2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ograniczenia dotyczące substancji, mieszanin lub wyrobów przedstawiono w załączniku XVII do rozporządzenia REACH. Opinie Komitetu ds. Ochrony Ryzyka i Komitetu ds. Analiz...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Dodatkowe informacje na temat art. 69 ust. 2 Dodatkowe informacje na temat art. 69 ust. 2
Rys. 1: Procedura przewidziana w art. 69 ust. 2. Proces analizowania i opracowywania ograniczenia jest podzielony na etapy, zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku 1 i...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ograniczenia – przygotowania Ograniczenia – przygotowania Przygotowanie wniosku w sprawie ograniczenia
Państwo członkowskie – lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej – mogą przedstawiać propozycje ograniczeń, jeżeli stwierdzą, że ryzyko związane z wytwarzaniem substancji,...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach Wersja 4.0 – czerwiec 2017 r. 1 P O R A D...
Similar Results Similar Results
18/10/17
RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z GRANULATAMI GUMOWYMI Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANYMI JAKO WYPEŁNIENIE W...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Poradnik dla dalszych użytkowników Poradnik dla dalszych użytkowników Poradnik dla dalszych użytkowników (1,730.8k)
P O R A D N I K Poradnik dla dalszych użytkowników Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display