Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Fehim ta’ REACH Fehim ta’ REACH Nifhmu lil REACH
REACH huwa regolament tal-Unjoni Ewropea, li ġie adottat biex tittejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mir-riskji li s-sustanzi kimiċi jistgħu jġibu magħhom,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Restrizzjonijiet - konsultazzjoni Restrizzjonijiet - konsultazzjoni Konsultazzjonijiet
Il-proposti għal restrizzjonijiet (stabbiliti fir-rapport tar-restrizzjoni tal-Anness XV) u l-abbozz ta’ opinjonijiet tas-SEAC huma soġġetti għal konsultazzjoni. L-ECHA tniedi...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Proċedura ta’ restrizzjoni Proċedura ta’ restrizzjoni Proċedura ta' restrizzjoni
Stat Membru, jew l-ECHA, fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea, jistgħu jibdew il-proċedura ta’ restrizzjoni meta jkollhom tħassib li ċerta sustanza toħloq riskju inaċċettabbli...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Restrizzjoni
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Similar Results Similar Results
12/02/20
Sommarju tal-obbligi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-SVHCS fil-Lista ta’ Kandidati Sommarju tal-obbligi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-SVHCS fil-Lista ta’ Kandidati Obbligi tal-lista ta’ kandidati
Il-kumpaniji jista’ jkollhom obbligi legali li jirriżultaw mill-inklużjoni ta’ sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati. Dawn l-obbligi, li huma effettivi mid-data tal-inklużjoni, ma...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabella bil-lista tal-kandidati Tabella bil-lista tal-kandidati Lista ta’ Kandidati
Noti: Verżjoni awtentika: Il-Lista tal-Kandidati ppubblikata fuq dan is-sit web biss hija meqjusa awtentika. Il-kumpaniji jistgħu jkollhom obbligi legali immedjati wara...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Dossiers ta’ restrizzjonijiet tal-ECHA fformulati skont l-Artikolu 69(2)
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restrizzjonijiet - informazzjoni Restrizzjonijiet - informazzjoni Informazzjoni dwar sustanzi ristretti
Restrizzjonijiet dwar sustanzi, taħlitiet u/jew oġġetti huma stabbiliti fl-Anness XVII ta’ REACH. L-opinjonijiet tal-Kumitati għall-Valutazzjoni tar-Riskji u għall-Analiżi...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Aktar informazzjoni dwar 69 2 Aktar informazzjoni dwar 69 2
Figura 1: Proċess skont l-Artikolu 69(2). Il-proċess għall-kunsiderazzjoni u għal-iżvilupp ta’ restrizzjoni huwa maqsum fi stadji, u huwa spjegat fil-Figura 1 u fil-passi 1-5...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Stat Membru, jew l-ECHA fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, tista’ tipproponi restrizzjonijiet jekk jinstab li r-riskju mill-manifattura, mit-tqegħid fis-suq (inkluż...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Gwida dwar ir-rekwiżiti għal sustanzi f’oġġetti Verżjoni 4.0 – Ġunju 2017 1 G W I D A Gwida dwar...
Similar Results Similar Results
18/10/17
ANNESS XV RAPPORT EVALWAZZJONI TAR-RISKJI POSSIBBLI GĦAS-SAĦĦA TA’ GRANULI TAL-GOMMA RIĊIKLATA UŻATI BĦALA MILI FI GRAWNDS SPORTIVI B’TERF SINTETIKU ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Gwida għal Utenti Downstream Gwida għal Utenti Downstream Gwida għal Utenti Downstream (1,754.0k)
G W I D A Gwida għal utenti downstream Verżjoni 2.1 Ottubru 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display