Search

Results for tag Restriction
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Korlátozás
Nyilvános konzultációk
Similar Results Similar Results
12/02/20
A korlátozásokkal kapcsolatos eljárás A korlátozásokkal kapcsolatos eljárás Korlátozási eljárás
Valamely tagállam vagy az Európai Bizottság kérésére az ECHA korlátozásokkal kapcsolatos eljárást indíthat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy adott anyag elfogadhatatlan...
Similar Results Similar Results
12/02/20
Korlátozások - konzultáció Korlátozások - konzultáció Nyilvános konzultációk
A korlátozás iránti javaslatokról (amelyeket a XV. mellékletnek megfelelő korlátozási dokumentációk tartalmaznak) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság...
Similar Results Similar Results
13/12/19
Az SVHC anyagok jelöltlistára történő felvételéből eredő kötelezettségek összefoglalása Az SVHC anyagok jelöltlistára történő felvételéből eredő kötelezettségek összefoglalása Jelöltlistával kapcsolatos követelmények
A vállalatok számára jogi kötelezettséget keletkeztethet az anyagok jelöltlistára történő felvétele. Ezek a kötelezettségek, amelyeket a jelöltlistára való felvétel időpontjától...
Similar Results Similar Results
14/12/18
A jelöltlistát tartalmazó táblázat A jelöltlistát tartalmazó táblázat Jelöltlista
Megjegyzések: Hiteles változat: Kizárólag az e weboldalon közzétett jelöltlista tekintendő hitelesnek. A vegyi anyag e weboldalon található jelöltlistára kerülése a vállalatra...
Similar Results Similar Results
27/06/18
A 69. cikk (2) bekezdése szerint készített ECHA korlátozási dokumentációk
Similar Results Similar Results
10/11/17
Az anyagok, keverékek és/vagy árucikkek korlátozásait a REACH.rendelet XVII. melléklete tartalmazza. A kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemzéssel...
Similar Results Similar Results
30/10/17
További információk a 69. cikk (2) bekezdéséről További információk a 69. cikk (2) bekezdéséről
1. ábra: A 69. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás. A korlátozás mérlegelésével és kialakításával kapcsolatos eljárás többszintű, amelyet az 1. ábra és az alábbi 1-5 lépés mutat...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Korlátozások - előkészületek Korlátozások - előkészületek Korlátozási javaslat készítése
Valamely tagállam vagy az Európai Bizottság kérésére az ECHA korlátozás iránti javaslatot tehet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy anyag gyártásából, forgalmazásából (beleértve...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Útmutató az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekről 4.0 változat – 2017. június 1 Ú...
Similar Results Similar Results
18/10/17
XV. melléklet szerinti jelentés MŰFÜVES SPORTPÁLYÁK TÖLTŐANYAGAKÉNT HASZNÁLT ÚJRAHASZNOSÍTOTT GUMIGRANULÁTUM LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATAINAK...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Útmutató a továbbfelhasználók számára Útmutató a továbbfelhasználók számára Útmutató a továbbfelhasználók számára (1,530.8k)
Ú T M U T A T Ó Útmutató a továbbfelhasználók számára 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) | Tel.: +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 12 results.

Categories Display